Enhetsleder i Barnevernet i Haugesund, Liv Kjersti Kvalevaag. Foto: Marius A. Haugen.
Enhetsleder i Barnevernet i Haugesund, Liv Kjersti Kvalevaag. Foto: Marius A. Haugen.

– En svært krevende sak

Barnevernsleder i Haugesund, Liv Kjersti Kvalevaag, innrømmer at den såkalte «Haugesundssaken» har vært svært krevende.

BARNEVERN: Sent fredag ettermiddag ble det klart at Haugaland Tingrett dømte i foreldrenes favør i barnevernssaken der en liten guttebaby ble tatt fra moren allerede da den kun var noen timer gammel. Siden har foreldrene kjempet en tøff kamp for å få barnet tilbake. Barnevernsleder Liv Kjersti Kvalevaag tar dommen til etterretning.

– Vi registrerer at tingretten har kommet frem til en annen konklusjon en fylkesnemda og vurderer dette annerledes. Vi tar dommen til etterretning, men er glad for at retten mener at det var riktig av oss å fremme saken på ny til fylkesnemda, sier Kvalevaag.

– Har ikke lykkes

Barnevernslederen innrømmer at saken har vært svært krevende for alle.

– Dette har vært en svært vanskelig sak med mange aktører og et lite barn midt imellom. Saken har vart i flere år og det har vært stort press, spesielt på foreldrene og fosterforeldrene, men også på barnevernstjenesten. Vi har gått flere runder internt men vi har hele tiden tatt utgangspunkt i hva vi mener har vært til det beste for barnet, sier Kvalevaag.

Hun påpeker at de hele tiden har forsøkt å skape dialog med foreldrene og apparatet rundt disse, men at dette samarbeidet tilslutt ble svært problematisk. Hun tror det kan være noe av årsaken til at saken har tatt så langt tid.

– Jeg beklager at vi som barnevernstjenesten ikke har klart å skape den nødvendige tilliten mellom partene. Vi har hele tiden ønsket et samarbeid med foreldrene, men har ikke lykkes med det. Det er vårt ansvar og vi må spørre oss hvorfor vi ikke fikk dette til, sier barnevernslederen.

Sammen med rådmann i Haugesund,  Ole Bernt Thorbjørnsen, vil Kvalevaag nå gå gjennom saken for å se hva som kunne gjort annerledes.

– Det finnes ikke noe fasit da alle saker er ulike. Vi ønsker hele tiden å forsøke å lære og utvikle oss, og vi vil bruke erfaringene i det videre arbeidet, sier Kvalevaag.

Anker ikke

I helga ble det også klart at Haugesund kommune ikke kommer til å anke dommen fra Haugaland tingrett. I dommen anbefaler retten at saken overføres til foreldrenes hjemstedskommune. Kvalevaag presiserer at det nå er gjort og at saken ikke lenger behandles av Haugesund kommune.

– Jeg håper at familien nå får den oppfølgingen de har behov for og at de blir ivaretatt av barnevernet i hjemkommunen. Det eksisterer allerede god tillit mellom barnevernet der og foreldrene og dermed har de et godt utgangspunkt for å klare å løse dette. Det håper jeg de lykkes med, sier Kvalevaag.