Forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) kommer til Haugesund onsdagFoto: Mari Halvorsen
Forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) kommer til Haugesund onsdagFoto: Mari Halvorsen

Besøker Haugesund onsdag

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø besøker Haugesund førstkommende onsdag.

UTDANNING: Venstrestatsråden skal under besøket se nærmere på hvordan det lokale næringslivet samarbeider tett med de forskjellige forskningsmiljøene.

– Rundt en femtedel av alle innovative foretak i Norge samarbeider med UH-sektoren, og en noe lavere andel med et forskningsinstitutt. Denne andelen bør vi få opp. I Haugesund er det flere bedrifter som har forstått viktigheten av et slikt samarbeid med forskningsmiljøene, og jeg gleder meg til å treffe dem, sier Nybø i en pressemelding.

Det er i dag flere pågående prosesser for å tilrettelegge for økt FoU-innsats i næringslivet, hvor blant annet sentersatsninger er viktige. I Haugesund vil Nybø blant annet snakke om FORREGION (VRI Rogaland), Havbruk og Nærings-PhD – program som skal øke verdiskapning, konkurransekraft og omstillingsevne i hele landet – til lands og til vanns.

– Jeg er opptatt av at næringslivet får tilgang til en arbeidsstyrke med høyt kompetansenivå, og at ny kunnskap fører til verdiskapning og arbeidsplasser. Samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljø bidrar til nettopp dette og er derfor svært viktig, sier Nybø.

Under besøket skal Nybø blant annet besøke inkubatorbedriften Alginor og forskningsstiftelsen Uni Research Polytec