IMG_5380

Provosert over barnehagevedtak

De private barnehagene i Haugesund lar seg provosere over oppvekststyret sitt vedtak om å bygge ny kommunal barnehage på Flotmyr.

BARNEHAGE: Oppvekststyret i Haugesund gikk torsdag inn for at kommunen skal bygge en ny kommunal barnehage med fem avdelinger på Flotmyr. Vedtaket kom da oppvekstpolitikerne diskuterte den foreslåtte barnehagebruksplanen til kommunen. På de fremste radene satt flere styrere fra byens private barnehager. Da forslaget ble vedtatt ristet de oppgitt på hodet.

– Dette er vi svært skuffet over. Slik det er i dag er det en stor overkapasitet av barnehageplasser i Haugesund. At kommunen da ønsker å bygge en ny stor kommunal barnehage uten at de legger vekt på å legge ned noen av de andre kommunale plassene. Det  mener vi er helt feil, sier daglig leder, Sigrid Solstrand i Steinsfjellet barnehage.

Haugesund kommune har i dag rundt 250 ledige barnehageplasser i kommunen. Blir vedtaket i oppvekststyret gjeldende betyr vil det gi rom for at det bygges en ny kommunal barnehage på Flotmyr de neste årene. Samtidig er planen at de kommunale barnehagene St. Olav, Bleikemyr og Hemmingstad alle skal bygges ut. Totalt innebærer det at det vil bli ti nye kommunale avdelinger i kommunen. Det mener Solstrand spenner bein under de private barnehagene.

– Dette gjør noe med inntektsgrunnlaget vårt og vil på sikt føre til dårligere drift i de private barnehagene. At kommunen ikke ønsker å bidre til å reduserer overkapasiteten synes vi er svært beklagelig, sier Solstrand som samtidig innrømmer at det er tøffe tider for de private barnehagene.

– Situasjonen er slik at jeg trolig er nødt til å permittere to personer i august fordi vi mister inntekter. Det betyr samtidig at vi mister viktig kompetanse, forklarer Solstrand.

Leder av oppvekststyret, Kjell Inge Bråtveit (AP) deler ikke bekymringen med tanke på en overetablering av barnehageplasser.

– Vi har gjort et vedtak på at de barnehageutbyggingen som skjer i Haugesund skal skje i kommunal regi fordi det i dag er en alt for stor andel av private barnehager i kommunen. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2010 da Høyre og FrP ønsket å bare har private barnehageaktører. Det ville vært svært dårlig for økonomien til Haugesund. Dette har vi forsøkt å rette litt opp i og vi er på vei til å gjøre det. Grunnen til dette er jo at vi ønsker å bedre kommuneøkonomien, sier Bråtveit.

De private barnehagene sitt tilskudd tildeles med bakgrunn i kostnaden for å drive en kommunal plass. Jo billigere drift i de kommunale enhetene, jo mindre penger må kommunen gi til de private aktørene. Bråtveit tror kommunen vil få brukt for de mange barnehageplassene fremover.

– Vi er nødt til å ha ambisjoner om at vi skal vokse. Nå skal det etableres 1000 nye boenheter bare ved Meieriet. I tillegg kommer det flere prosjekter flere andre steder i byen. Vi må være ambisiøse og befolkningen i Hagesund sentrum skal gå opp. At det er full barnehagedekning er en fordel og kan trekke til seg flere folk. Da trenger vi de barnehageplassene vi har, sier Bråtveit.