Øyfolket på Røvær hadde mobilisert i forkant av dagens møte.
Øyfolket på Røvær hadde mobilisert i forkant av dagens møte.

Røværsbuen mobiliserte for skolen – nå får de en ny sjans

SKOLE: Det ble svært trangt om plassen da oppveksttyret i Haugesund kommune behandlet den fremtidige skolstrukturen i kommunen. Møte ble sågar utsatt i flere minutter i påvente av at Røværsbuen skulle rekke frem til møte.

Øyfolket var på forhånd redd for at oppvekststyret skulle går for rådmannens forslag om å flytte elvene på ungdomstrinnet ved Røvær skole til Hauge skole. Det ville i praksis betydd en mørk fremtid for det lille øysamfunnet.

– For samfunnet vårt betyr skolen alt. Uten skolen kan vi bare legge ned. Det er krevende å pendle frem og tilbake, sier Jørn Egil Nedrebø.

– Glad for vedtaket

Og bekymringene så ut til å gå hjem også hos politikerne. Etter en kort redegjørelse valgte de å opprettholde ungdomsskoletrinnet på øya.

– For oss ble det tilslutt et spørsmål om vi vil at samfunnet der ute skal leve eller ikke. Uten ungdomsskole står de igjen med syv elever der ute. Det sier seg selv at det ikke ville blitt et godt læringsmiljø og ikke en god skole. Derfor måtte vi ta stilling til om vi skulle legge ned et helt samfunn eller ikke. Da blir valget vanskelig, sier leder av oppvekststyret, Kjell Inge Bråtveit (AP).

Samtidig påpekte han betydningen av et større samarbeid mellom øyskolen og byskolene.

Røvær skole mangler blant annet naurfagssaler og andre undervisningsfasiliteter som er viktig for å opprettholde kvaliteten i undervisningen.  Derfor er det viktig at vi får til et større og tettere samarbeid mellom Røvær skole og byskolene og at de spiller veksel på hverandre, poengterer Bråtveit.

I høringsinnspillene som er kommet inn til rådmannen kommer det frem at elevtallet på ungdomstrinnet vil mer en dobles allerede neste år, fra tre til syv elever. Bråtveit håper dagens vedtak skaper ro rundt skolesituasjonen på øya.

– Det er viktig at de får ro og at innbyggerne får langsiktighet rundt dette. Det er dette vi nå legger opp til, sier Bråtveit.

– Vi er veldig glad for vedtaket og vedtaket gir øya en mulighet til å vokse inn i fremtiden. Det er ingen som ønsker å flytte til et samfunn uten skole. De får applaus fra oss i dag, sier Nedrebø etter at vedtaket var et faktum.@

Flytter fra Hauge til Haraldsvang

Det var imidlertid ikke bare fremtiden til Røvær skole som sto på agendaen til politikerne. Oppvekststyret behandlet hele skolestrukturen under torsdagens møte. Også elvene ved Brakahaug og Saltveit skoler kan foreløpig puste lettet ut. Oppvekstyret gikk under møte enstemmig inn for å bevare de to småskolen.

– Vi har planlagt å vokse nordover og vi vet ikke om det kommer en fremtidig kommunesammenslåing den veien. Derfor er det viktig å bevare skolen på Saltveit. For Brakahaug sin del vil en nedleggelse føre til at lokalmiljøet i bydelen blir svekket. Skolen mangler i dag fagrom, og vi må heller bygge ut skolen, forklarte Anne Engedal (AP).

Flertallet i oppvekststyret fremhevet ønsket om å skape rene barne- og ungdomsskoler. Dermed vedtok de også å at ungdomstrinnet på Hauge skole skal flyttes opp til Haraldsvang skole fra skoleåret 2020/2021. I følge vedtaket vil imidlertid politikerne avvente avgjørelsen om en eventuell flytting av ungdomstrinnet ved Skåredalen skole frem til 2022, i påvente av art Haugesund, Tysvær og Karmøy blir enige om en felles interkommunal ungdomsskole i grenseområdet.

Slik ble vedtaket i oppvekststyret:

Tidligere vedtak i skolebruksplaner står ved lag, med følgende justeringer/presiseringer:

a) Det etableres rene barne – og ungdomskoler i tråd med gjeldene vedtak.

b) Ungdomstrinnet på Røvær opprettholdes slik det er i dag.

c) Utbygging av Haraldsvang skole utvides slik at skolen får tilstrekkelig kapasitet. Elevprognosene viser at skolen må bygges med en kapasitet på minst 700 elever.

d) Ungdomstrinnet ved Hauge flyttes til Haraldsvang når den skolen er ferdig utbygget i 2020/21.

e) Hvis det innen 2022 ikke oppnås en forpliktende avtale med Tysvær og/eller Karmøy for etablering av et interkommunalt ungdomsskoletilbud må den delen av planen revideres. Hvis det da er elevgrunnlag for drift av en robust ungdomsskole i Skåredalen, må denne muligheten vurderes på nytt.

f) Utgår

Saken skal opp i formannskapet 29. august. Endelig vedtak gjøres i bystyret den 5. september.