Røvær

«Uansvarlig forslag til skolekutt på Røvær»

«Dette er alvorlig. Nå må politikerne være våkne!», skriver Elin Thorsen om situasjonen til samfunnet på Røvær hvis ungdomsskolen og leirskolen blir lagt ned.

MENINGER: Å legge ned ungdomstrinnet på Røvær kan gi noen kroner i kommunekassen. Prisen å betale er å miste et lokalsamfunn. Dette er alvorlig. Nå må politikerne være våkne!

Rådmannen i Haugesund sjokkerte store og små på Røvær i 2015, med forslag om nedlegging av ungdomstrinnet og leirskolen. Politikerne tok kloke valg og beholdt begge. Roen senket seg over Røværsbuen.

I år er Rådmannen på ballen igjen. Enda en gang er han opptatt av hvordan kommunen kan spare penger ved å legge ned skole og leirskole på Røvær og har sendt forslag på høring. Etter høringsrunden har han sendt innstilling til byens politikere om å legge ned ungdomstrinnet på Røvær skole og flytte elevene til Hauge skole.

Forslaget er historieløst, kunnskapsløst og uansvarlig. Det innebærer å forstyrre et øysamfunn så sterkt at all utvikling stopper- og fraflytting starter.

Historieløst: fordi sist Røvær var uten ungdomstrinn ble det alvorlig nedgang i folketall, barnefamilier flyttet til byen. Det var en stor avfolkingkrise, som snudde da det ble opprettet ungdomsskole.

Kunnskapsløst: fordi det er kort tid siden Røvær var med i den nasjonale satsingen på småsamfunn, der stat, fylkeskommune og kommune spleiset mange millioner på Røværs utvikling. Det flyttet til og ble født 12 barn på Røvær i prosjektperioden 2007-2010. Foreldrene ble forespeilet en trygg framtid på Røvær. Alle signaler fra kommunens administrasjon og politiske ledelse fokuserte på utvikling. Det ble vedtatt ny barnehage, som stod ferdig i 2013.

Uansvarlig: fordi øygruppa Røvær ligger i det myndighetene regner blant det mest krevende og farligste farvannet på norskekysten, i følge soneinndeling. Voksne dagpendler begge veier av fri vilje, men foreldre ønsker ikke å pålegge sine 12-15 åringer å reise 2xdaglig, året rundt, over dette utsatte havstykket. Tenåringene vil få 2 timer skolevei hver dag i mørketid og vestlandsvær, de har ingen steder å oppholde seg når de venter på båten, de har ingen steder å bo om båten innstilles på grunn av dårlig vær mens de er på skolen. Tenåringene vil utsettes for en merbelastning som det er uetisk og uansvarlig av kommunen å påføre dem. Foreldre sier de vil flytte til byen om dette skjer, for å ta ansvar for tenåringene sine.

Det er uansvarlig å utsette øysamfunnet for disse nedskjæringssignalene med jevne mellomrom. Det er å plage folk. Det fører til så sterk uro for framtida at folk får flyttetanker og det kan medføre at ingen tør satse. Det medfører stor risiko å ta sjelefred og nattesøvn fra store og små i et værhardt øysamfunn ute i havgapet. De kan bli så presset at de gir opp.

Politikere i HAUGESUNDS OPPVEKSTSTYRE, FORMANNSKAP og BYSTYRE har et stort ansvar nå for å rydde opp i bekymringene Rådmannen har sådd i Røværsbuen.

Vil byen ha et levende øysamfunn på Røvær må politikerne vedta langtidsplaner som sikrer 1-10 trinn skole, leirskole, barnehage og omsorg for eldre.

Vern om Røværsamfunnet.