PRISFORSKJELL: Det er stor prisforskjell mellom Haugesund og Utsira kommune.
PRISFORSKJELL: Det er stor prisforskjell mellom Haugesund og Utsira kommune.

Store prisforskjeller i byggesaksgebyrer

Mens Utsira kommune tar 2.832 kroner i byggesaksgebyr, tar Haugesund kommune 25 600 kroner for å gjøre den samme jobben.

BOLIG: Huseierne lanserer i dag en kalkulator på hjemmesidene sine, hvor en kan sjekke behandlingstid og størrelsen på byggesaksgebyret i sin kommune.

Ferske tall som er publisert viser at det er titusenvis av kroner i forskjell for å behandle byggesøknader, og at nabokommuner kan ta helt ulike summer i gebyr. I vår region topper Haugesund med kr 25 600, mens den største kommunen Karmøy nøyer seg med kr 10 850, viser Huseierne til i en pressemelding.

Tallene kommer fra Kostra, tall som kommunene selv rapporterer inn til SSB årlig. Tallene er fra 2017, og er de siste som er statistisk tilgjengelig. De viser hvor mye hver enkelt kommune tar betalt for å behandle en byggesøknad for å bygge en enebolig på 200 kvadratmeter.

– Vi er opptatt av at forbrukerne enkelt skal finne frem til pris og behandlingstid, og at det skal være samlet på et sted kun et tastetrykk unna. Derfor har vi brukt tid og ressurser på å få denne kalkulatoren på plass, og vi håper at landets boligeiere vil finne den nyttig og bruke den flittig, sier distriktsleder Knut Magnus Haavik i Huseierne i pressemeldingen.

Selvkost

Siden det i dag følges et selvkostprinsipp og ikke faste, forhåndsbestemte gebyr med like summer, vil man kunne oppleve store variasjoner mellom kommunene.

– Det er klart at når det er konstatert forskjeller på 50.000 kroner fra en kommune til en annen, så er det grunn til å stille spørsmålet om mange kommuner tar seg for godt betalt. Det er kommunenes ansvar å se til at gebyrene kun dekker faktiske kostnader, da det er det eneste de har krav på.

Selvkostprinsippet innebærer at tjenester kommunen tilbyr skal finansieres gjennom gebyr som innbyggerne må betale. Men reglene sier at kommunen ikke kan kreve mer i gebyr enn det koster å finansiere tjenesten, for eksempel en byggesaksbehandling.

Forskjeller i tid og øre

I dag er det tre kommuner som ikke tar seg betalt en eneste krone i behandlingen av byggesøknader. Disse er Krødsherad, Tokke og Vinje. I den andre enden, altså de som tar seg best betalt, ligger kommuner som Røyken, Nittedal og Hole. Gjennomsnittlig saksbehandlingsgebyr for hele landet ligger på 13.717 kroner.

Det er også store forskjeller i saksbehandlingstid. Mens saksbehandlingstiden i Etne kommune er 1 dag, tar det 201 dager å få behandlet en byggesøknad i Sørfold. I gjennomsnitt var saksbehandlingstiden i landets kommuner 36 kalenderdager.

– Dersom kommunen ikke har behandlet byggesøknaden innen fristen på 84 dager, har man krav på å få redusert byggesaksgebyret med inntil 100 prosent. For hver påbegynt uke etter fristens utløp, reduseres gebyret med 25 prosent, sier distriktsleder Knut Magnus Haavik i Huseierne.