last ned

Søker eventyrlystne småbarnsfamilier i Rogaland

I august kommer det utvekslingselever fra hele verden til Norge for å gå på en skole og bli del av en vanlig familie. Noen for et helt år, andre for en kortere periode.

ROGALAND: Utvekslingsorganisasjonen Youth For Understanding (YFU) vil gjerne at deres elever skal få oppleve hverdagslivet i en av områdets gjestfrie familier. Om Annika fra Australia eller Kolter fra USA havner i Rogaland avhenger av om YFU finner familier som ønsker å bli kjent med en ungdom fra et annet land og tør å ta sjansen på et annerledes og spennende år.

Så langt er det kun en familie i Rogaland som har meldt seg.

Småsøsken er de beste språklærerne

YFU ønsker vertsfamilier av alle slag.

– Vi ønsker at også vertsfamilier skal speile mangfoldet av familier som finnes i Norge, forteller rådgiver i YFU NorgeOda Sandanger, i en pressemelding.

– Så om man er en eller to foreldre, mange eller ingen søsken spiller egentlig ingen rolle. Vi har både enslige foreldre, likekjønnede par og pensjonister blant våre vertsfamilier, fortsetter hun.

Men om noe, skulle de ønske vi hadde flere småbarnsfamilier.

– Det er lett å tenke at for å ta imot en utvekslingselev så må man ha egne tenåringer selv, men vi ser ofte at det å få en storesøster- eller bror fra et annet land er en helt super opplevelse, istemmer Sandangers kollega, Marte Skogtrø.

– Og for utvekslingseleven går gjerne språklæringen enda bedre da også, småsøsken er supre lærere, legger hun til.

Men småbarn eller ikke. Det viktigste er at familien har et ønske om å gi eleven et godt år i Norge.

VERTSSØSKEN: – Småbarn eller ikke. Det viktigste er at familien har et ønske om å gi eleven et godt år i Norge.

– Målet er at eleven skal bli integrert i lokalsamfunnet og bruke fritiden sin som annen ungdom. Det er ikke meningen at familien må tilbringe all sin tid med eleven, men bør inkludere eleven i familiens aktiviteter. Mange vertsfamilier deler fine opplevelser med elevene, og får et spesielt år selv også, fortsetter Skogtrø.

Familien får betalt i opplevelser  

YFU er en ideell organisasjon drevet av frivillige. Derfor er alle YFUs familier også frivillige, og de får ingen økonomisk kompensasjon. YFU har erfaring med at vertsfamiliene opplever at de har fått igjen mye mer enn de har gitt.

– Familiene lærer om en ny kultur på en helt spesiell måte. Samtidig lærer man mye om egen kultur. Familien må forklare norske normer og vaner til en person med en annen bakgrunn, og mange får noen aha-opplevelser i løpet av året.

Rogaland er godt egnet for å ta imot elever

YFU har god erfaring med å sende elever til bygda og mindre byer.

– På mindre steder er miljøene mindre, og det er lettere å bli kjent med andre med samme interesser. Vi opplever at folk på små steder er flinke til å integrere elevene, og at de blir godt ivaretatt på skolen og fritidsaktiviteter.

I følge Sandanger kommer mange av elevene for å oppleve norsk natur, og nærheten til naturen på mindre steder er noe de setter pris på.