brannbilde_illustrasjon_1

Karmøy brannvesen stiller seg bak gjeldende selskapsavtale

Medlemmer av Karmøy brann- og redningvesen stiller seg bak den gjeldende selskapsavtalen. Det kommer frem i en e-post som er sendt ut til medlemmer og varamedlemmer i Karmøy kommunestyre.

Bystyret i Haugesund sa onsdag tydelig ifra om hva som må til for at kommuen fremdeles skal bli med i et felles regionalt brannvesen. Enten endres selskapsavtalen slik at brannvesenet står fritt til å velge plasseringen til en kasernert styrke, basert utifra hva som er best faglig og økonomisk, eller så trekker Haugesund seg ut av samarbeidet den 30. juni.

Avgjørelsen om å trekke seg ut av et brannsamarbeid kom som et sjokk på flere av eierkommunene og det har siden blitt jobbet politisk for å få istand en avtale som alle kan slutte seg til.

Karmøy kommunestyret samles for siste gang før ferien førstkommende mandag. Saken står ikke på sakskartet som skal behandles, men kan likevel bli tatt opp til diskusjon. Nå har politikerne fått et tydelig innspill fra kommunens egen brannmannskaper.

I e-posten som er sendt ut står det følgende:

«Hovedtillitsvalgte i Nito, Fagforbundet og Delta har vært i dialog med våre medlemmer i Karmøy brann- og redningsvesen. Vårt ønske er at Haugesund blir med i Haugaland brann- og redning IKS, men vi ønsker å poengtere for medlemmene i Karmøy kommunestyre at vi stiller oss bak gjeldende selskapsavtale. Denne avtalen har alle ni kommunene vært enige om og det vil være uheldig å endre denne.»

Haugaland brann- og redning IKS skal etter planen være operativt den 1. juli og rundt 380 personer har fått allerede fått ansettelsesdokumenter. Nå er det imidlertid svært usikkert om det i det hele tatt blir noe av.