Marianne-Sol-Levinsen-MDG_article_large-e1460465111784

«Det er skammelig at så lite er blitt gjort til nå»

«Det er skammelig at så lite er blitt gjort til nå. Politikere og ministre har en periode, hele fire år på å gjøre grep, fire år på å finne løsninger til det beste for folket,» skriver Marianne Sol Levinsen i dette leserinnlegget.

LESERINNLEGG: For snart ett år siden ble det gjennomført en omfattende Kreftdemonstrasjon i Oslo – midt i hovedstaden i rike Norge. Her gikk syke kreftpasienter selv i demonstrasjon fordi de ikke fikk den samme og EU-godkjente kreftmedisin som andre EU borgere allerede får på sine offentlige sykehus.

En ting reagerer jeg sterkt på. Skal det være slikt at vanlige pårørende og alvorlig syke skal ta en slik omfattende kamp, er det virkelig ingen stortingspolitikere eller topp politikere som kunne tatt denne kampen istedet for oss pårørende eller han vi kjenner best fra media, Finn Helge Quist, som er en enkeltperson som frivillig har brukt utallige timer i denne saken?

Han har satt seg inn i problematikken, funnet forslag til løsninger på et saklig og høyt nivå. Stått på med underskriftskampanjer og fått gjennomslag for enkelte typer medisiner som typisk hadde måtte vente i lengre tider hadde det ikke vært for dette brennende engasjement.

Det er skammelig at så lite er blitt gjort til nå, politikere og ministre har i en periode, hele fire år på å gjøre grep, fire år på å finne løsninger til det beste for folket.

Slike saker er typiske eksempler på krangler om hvem som har gjort hva politisk tidligere. Og et skrekk-eksempel på hvor seigt helsevesen vi har når det virkelig gjelder.

-Ja vi har fått pakkeforløp for kreft, viktige ordninger som kreftkoordinatorer og lavterskeltilbud for familier, hvor Kreftomsorg Rogaland ble innlemmet i Karmøy kommune er et glitrende eksempel, takk og pris for det.

-men hva hjelper det vel med pakkeforløp og ettervern om den ikke inneholder livsviktige faktorer i førstehjelpsskrinet, som den medisinen en trenger for å bli frisk?

Personlig har jeg både før, under og etter dette mistet mange nære i kampen mot kreften- og jeg vet jeg ikke er alene.

Det viktigste i denne aktuelle saken er dette da nøyaktig 14 pasient-organisasjoner, og mange mennesker samlet seg i august 2017 bak kravet om at livreddende og nye medisiner som var til vurdering for godkjenning i Nye Metoder, skulle få en midlertidig godkjenning mens saksbehandling pågår i byråkratiet. Dette forslaget avviste helseminister Bent Høie, til tross for at det ville avhjelpe situasjonen for pasientene, og til dels løst hele problematikken. Ved å innføre en slik ordning, ville vi få slutt på at pasienter dør mens byråkratene saksbehandler. Dette kravet bør snarest tas opp til vurdering av våre politiske myndigheter.

Får en dette på plass betyr det at fortvilte dødssyke får medisiner, uten byråkratisk sommel.

Jo det er viktig med tillit til fagfolk.

Vi har også et land med høy standard med generelt godt helsevesen.

Men likevel kan en lese det som Norske kreftleger har uttalt senest 2017:

‹‹Pasienter som burde fått medisinene, dør i ventetiden›› Fredrik Schjesvold, forsker og leder for Oslo Myelomatosesenter ved Rikshospitalet til VG 5. juli 2017

‹‹Det er etisk utfordrende at vi har medikamenter tilgjengelig, med fantastisk effekt for noen, som vi ikke tar oss råd til eller må vente på. Vi har pasienter som dør i ventetiden. ›› 

Kreftlege Andreas Stensvold til VG 20. juni 2017

Så til dere stortingspolitikere, andre med viktige posisjoner i samfunnet, og spesielt til deg vår helseminister Bent Høie la det bli en realitet, ikke som et valgflesk mot neste valg. 

Vi følger med.