MG_0223

Bent Høie kommer til Haugesund

Helse - og omsorgsminister Bent Høie kommer mandag til Haugesund for å lansere et nytt lokalt system som skal gi bedre psykisk helse til barn og unge.

HAUGESUND: Sammen med kommunehelsetjenesten er det utarbeidet et system for å sikre at barn og unge med psykiske utfordringer får bedre hjelp. Målet er å sikre at barn med utfordringer blir sett, og at de får hjelp tidlig.

Systemet gjør at alt fra helsesøster, lærer, barnehagetilsatte, barnevern, fastleger og andre enkelt skal få en oversikt over hva de kan gjøre om de mistenker at barn og unge har psykiske utfordringer.  Via nettsidene til helse-fonna.no får dei innspel på kva dei skal sjå etter, kor dei skal vende seg og forslag til konkrete tiltak for den enkelte.

Det har blitt arbeidet med systemet siden 2016 med hensikt å lage bedre pasientforløp også for barn og unge i kommunene og på sykehusene. Bakgrunnen er at mange barn og unge med psykiske lidingar tidvis ikke har fått den hjelpen de er i behov av.  

Tidligere på dagen skal Høie møte Finn Helge Quist. Han har lenge jobbet aktivt for forenkle og bedre kreftbehandlingen her til lands, blant annet ved at myndighetene tillater og tar i bruk kreftmedisiner som allerede er godkjent i EU før de er godkjent av norske helsemyndigheter