Alder ingen hindring: Mark Zuckerberg var 20 år gammel da han grunnla Facebook. Våger Haugesund å ha en ordførerkandidat som er 5 år eldre? Her er artikkelforfatter sammen med ordfører Arne Christian Mohn(Ap) og Harald Larssen Lønning (H) utenfor Facebooks hovedkontor i Palo Alto.
Alder ingen hindring: Mark Zuckerberg var 20 år gammel da han grunnla Facebook. Våger Haugesund å ha en ordførerkandidat som er 5 år eldre? Her er artikkelforfatter sammen med ordfører Arne Christian Mohn(Ap) og Harald Larssen Lønning (H) utenfor Facebooks hovedkontor i Palo Alto.

«Tommel opp for Harald Larssen Lønning!»

«Som en av Høyres kommunestyrerepresentanter korrekt påpeker i et intervju, så står vi foran en tid med enorme endringer. Da trenger vi en frisk og åpen tilnærming til hvordan disse skal håndteres og løses», skriver Heine F. Birkeland i dette leserinnlegget.

MENINGERDet er tid for nominasjon av ordførerkandidater, og debatten går friskt om hvilke kriterier som skal legges til grunn for Haugesund Høyre. Når alder og modenhet blir brukt som argument mot den kandidaten med mest politisk erfaring, mener jeg imidlertid det er urimelig. Alder, i denne tid, er blitt en underordnet kvalitet.

Jeg er ikke i tvil om at nominasjonskomiteen i Haugesund Høyre har lagt ned et grundig arbeid i sin gjennomgang av kandidater til ordførerposten. Gunnar Amundsen vil helt sikkert være en positiv bidragsyter og en god stemmesanker for Haugesund Høyre, uavhengig av utfall fra dagens nominasjonsmøte. Men all den tid Harald Larssen Lønning har levert en solid  innsats for partiets arbeid så langt, og føler seg klar for rollen som partiets ordførerkandidat, fortjener han også sjansen til å bevise hva han er god for.

Det er 8-9 år siden jeg hadde mitt første møte med Harald Larssen Lønning.

I min daværende jobb, hadde jeg forespurt et produkt som vår leverandør ikke hadde vært borti tidligere, og som ville kreve en del oppfølging og spesialtilpasninger for å komme i mål. Da jeg etter hvert fikk vite at en skoleungdom skulle følge opp dette prosjektet, var jeg først veldig skeptisk. Leverandøren forsikret imidlertid at dette var en sjeldent talentfull ungdom som jobbet ekstra hos ham utenom skolen, og han var meget fornøyd med det han leverte. Han garanterte at jeg ville få god oppfølging. Det viste seg da også å stemme.

Harald leverte, ikke bare på kvalitet, men også på oppfølging, nøyaktighet og tålmodighet. Han kom med gjennomtenkte forslag, men håndterte også innspill og endringer. Sett i lys av Haralds rolle i dag, var det et tidlig eksempel på kvaliteter som også er viktige i den politiske hverdag.

Høsten 2017, var jeg med og besøkte IT-miljøene i Palo Alto, California, sammen med bl.a. ordfører Arne-Christian Mohn og Harald Larssen Lønning. Det amerikanske IT-miljøet utvikler teknologiske løsninger som påvirker vår hverdag, våre arbeidsplasser og måten vi organiserer samfunnet vårt på. Dette er en utvikling som bare går raskere og raskere. Som en av Høyres kommunestyrerepresentanter korrekt påpeker i et intervju, så står vi foran en tid med enorme endringer. Da trenger vi en frisk og åpen tilnærming til hvordan disse skal håndteres og løses.

Ser vi bare 10 år tilbake, var det de store industriselskapene som dominerte listene over verdens mest verdifulle selskaper, og oljeselskapet Exxon tronet øverst av alle.

Nå, i 2018 er det IT-selskapene Apple, Alphabet (Google)  og Microsoft som er verdens mest verdifulle selskaper.

Alle disse selskapene har forandret verden, måten vi arbeider på og måten vi forholder oss til hverandre på. Det kan derfor være verdt å minne om at;

Bill Gates var 20 år da han grunnla Microsoft
Larry Page og Sergey Brin var 25 år da de grunnla Google
Steve Jobs var 21 år da han grunnla Apple

I dag kan man nesten ikke drive politisk arbeid uten å være aktivt til stede i sosiale medier.

Da er det kanskje også verdt å minne om at Mark Zuckerberg var 20 år da han grunnla Facebook. Alder, i denne tid, er blitt en underordnet kvalitet. Nå gjelder kompetanse og omstillingsevne.

Dersom Harald Larssen Lønning ikke nomineres som Haugesunds ordførerkandidat, er det derfor ikke fordi han ikke er moden nok for jobben.

Da er det kanskje fordi Haugesund Høyre ikke er moden nok for fremtiden?

Skal vi være partiet som står for nye ideer og bedre løsninger – må Haugesund også våge å satse på kandidater som representerer fremtiden.