haugaland_kraft_0

Disse skal lede Haugaland Kraft de neste to årene

HAUGESUND: Mandag 11. juni valgte generalforsamlingen til Haugaland Kraft nytt styre for de neste to årene. Tidligere ordfører i Haugesund, Petter Steen jr. og Ragnhild Bjerkvik fra Haugesund ble begge valgt inn. De får følge av Inghild Storesund, Martin Laurhammer og Tiril Fjeld som faste medlemmer av styret. For de ansatte møter Einar Birger Østebø, Mona Opheim og Geir Malvin Bårdsen.

Hvem som skal lede styret er enda usikkert da styret selv velger leder.

Det lokale kraftselskapet har det siste året hvert gjennom store endringer. I løpet av fjoråret ble tre store transaksjoner gjennomført. Haugaland Kraft overtok blant annet Finnås Kraftlag sin aksjepost i Sunnhordland Kraftlag (SKL) og integrerte Skånevik og Ølen Kraftlag (SØK) inn i virksomheten. 

Selskapet overtok også regionalnett fra Statnett i Mauranger/Jondal og Sauda. Et resultat av dette er at Haugaland Kraft har fått to nye eiere inn i selskapet, SØK AS og Finnås Kraftlag AS. I tillegg er Haugaland Kraft blitt majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag.

Selskapet har i dag flere lokale kommuner som eiere, med Karmøy og Haugesund kommuner som de to største. Haugaland kraft hadde et overskudd på 274 millioner kroner i 2017 og en totalkapital på drøyt 11,2 milliarder kroner

Fast møtende vara til styret  er Arne Birkeland (fast møtende), Trygve Hebnes og Ada Jakobsen.