SevenViking_presse

Batteripakken som bygges ombord i «Seven Viking» vil redusere drivstofforbruket med 750 000 liter

SHIPPING: Offshoreskipet «Seven Viking» skal bygges om til hybridskip. Det betyr at det nå skal installeres en stor batteripakke ombord i Eidesvikskipet. Det vil gi en årlig reduksjon av drivstoff og tilhørende CO2-utslipp på 750.000 liter diesel.

Installasjonen skal gjennomføres av Westcon Power & Automation. Arbeidet starter etter sommeren og skal være ferdig inne 2019. Da skal skipet inn på kontrakt med Statoilskal utføre på «Seven Viking». Ombyggingen, som skal være ferdig før fartøyet skal inn på kontrakt med Statoil fra nyåret 2019.

– Vi er utrolig stolte av å bidra til at nok et fartøy gjøres klar til å møte fremtidens krav til effektivitet og sikkerhet. Vår egenutviklede løsning, eSEAMatic Blue, er en automasjon- og kraftsystemløsning som passer veldig bra i ombygning til hybrid batteriløsninger til offshorenæringen, sier Gunvald Mortvedt, leder for produkt og system ved Westcon Power & Automation i en pressemelding.

I følge pressemeldingen er «Seven Viking» det femte skipet som Eidesvik velger å bygge om til hybrid. Westcon Power & Automation leverte også hybridløsningen til «Viking Energy» i 2016, som da var verdens første offshorefartøy som erstattet en motor med batteri i henhold DNV GL Battery Power Notasjonen. Rederiet rapporterer etter det første driftsåret om en reduksjon i drivstofforbruket på 17 prosent for «Viking Energy».

– Eidesvik har i mange år satset tungt på innovasjon og tatt en lederrolle i å effektivisere sin flåte. Vi ser virkelig frem til å kunne bidra med våre løsninger og kompetanse i nok et skip som gjøres klar for fremtiden, sier Mortvedt i meldingen.

Ombygningen innebærer også at skipet tilrettelegges for bruk av landsstrøm.