IMG_5251

– Nå er det viktig å gå i takt

Da Regionrådsmøte var på befaring i Sandeid fengsel fredag fikk de tydelige signaler om at Haugaland og Sunnhordland må gå i takt for å få et nytt fengsel.

KRIMINALOMSORG: Det var Vindafjord-ordfører Ole Johan Vierdal som hadde invitert resten av ordføreren til en befaring i Sandeid fengsel i forbindelse med den pågående fengselsdebatten.

– For oss er det viktig å vise hvilket tilbud som allerede ligger her fra før, sier Vierdal. Vindafjord-ordføreren er tydelig på at de ønsker et høysikkerhetsfengsel velkommen. Samtidig frykter han at en plassering et annet sted i regionen vil spenne bein under Sandeid fengsel.

– Vi er ikke mot et nytt fengsel på Haugalandet, men opptatt av å bevare de arbeidsplassene som allerede er her i Sandeid, sier Vierdal

Behovet for fengselsplasser på Haugalandet er stort. I dag finnes det 16 varetektsplasser ved Haugesund  fengsel på Hauge, og 88 lavrisikoplasser ved fengselet i Sandeid. Haugalandet og Sunnhordland trenger imidlertid flere plasser. I den forbindelse har flere kommuner, deriblant Sveio sagt tydelig i fra at de ønsker et nytt høyrisikofengsel i sin kommune. Sveio har sågar satt av et større område på Ekrene, like nord for grensen til Haugesund. Signalene rådet fikk da de besøkte Sandeid i dag var imidlertid at en intern krangel om lokaliseringen kan sette krossfot på hele prosjektet.

– Jeg tror det vil være helt avgjørende at vi forsøker å bli enige om dette og at vi kan gå i samlet flokk, sier Vierdal.

Saken fortsetter under bildet

Slik kan et høyrisikofengsel på Ekrene i Sveio se ut.

I 20 år har et nytt fengsel vært på agendaen til lokale politikere. Planen er at et nytt fengsel for Haugalandet og Sunnhordland skal betjene tingrettene i Haugesund og på Leirvik. Hvor stort det reelle behovet er imidlertid noe usikkert. Svaret kommer trolig neste høst. Da vil KVUen (Konsekvensutredningen) om fengselsplasser for hele Vestlandet være ferdig. Innen den tid bør plasseringsdebatten rundt et nytt fengsel legges død. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Hege Haukeland Liadal formante på møtet de lokale politikerne til å starte arbeidet med tomtereguleringer allerede nå.

– Kampen om nytt fengsel står mellom flere regioner. Ålesund har allerede regulert flere tomter til formålet, og jeg tror det blir viktig hvis vi i det hele tatt skal bli tatt med i betraktningene at de lokale kommunene allerede starter reguleringsarbeidet med aktuelle tomter allerede nå, sier Liadal.