Haugaland Kraft overtar nettvirksomheten til Fitjar Kraftlag

De to kraftselskapene inngikk tidligere i år en avtale om å konvertere eierposten som Fitjar Kraftlag har i SKL om til aksjer. Nå har styret i Fitjar Kraftlaget vedtatt å selge nettvirksomheten til Haugaland Kraft i bytte mot eierskap i selskapet.

– For strømkundene på Fitjar vil overgangen til Haugaland Kraft bety en reduksjon i nettleien på mellom 5000 til 6000 kroner årlig. Totalt vil kundene spare mellom 14-15 millioner kroner. Reduksjon i nettleien vil også styrke konkurranseevnen til lokal industri, heter det i en pressemelding fra selskapene.

I pressemeldingen går det også frem at den nye energiloven krever større skille mellom kraftproduksjon, annen virksomheter og nettvirksomheten i kraftselskapene som gjør det vanskelig for Fitjar Kraftlag å drive som før. I tillegg til stadig nye krav og endringer i rammevilkår fra NVE,

– For et lite selskap som Fitjar Kraftlag vil endringene gjøre det veldig fordyrende for oss, sier styreleder i Fitjar Kraftlag, Agnar Aarskog.

Det er også bakgrunnen for innstillingen til styret om å i selge nettvirksomheten til Haugaland Kraft. Dermed vil Fitjar Kraftlag fra neste år drive med produksjon, salg av strøm og bredbånd. I følge pressemeldingen vil Fitjar Kraftlag bestå som et aktivt selskap,

– Vi vil ha økonomiske muskler til å være en pådriver for samfunn- og næringsutviklingen i Fitjar. Samtidig som vi vil gi kjøpsutbytte til eierne og dele ut midler til allmennyttige formål, uttaler styrelederen .

– Kraftbransjen står ovenfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nettet er store i de kommende år, uttaler konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.