arkivffoto
arkivffoto

Haugesund trekker seg fra brannsamarbeidet

Formannskapet i Haugesund vedtok i dag et fellesvedtak om å trekke kommunen ut av det planlagte brannsamarbeidet.

BRANNSAMARBEID: Konflikten mellom Haugesund og Karmøy har tydelig kommet til overflaten de siste ukene. Uenigheten bunner i hvor en ny hovedbrannstasjon skal plasseres.

Flere analyser som er gjennomført det siste halve året har pekt på at den avsatte tomta på Raglamyr ikke er ideell. Rapportene peker på at utrykningstidene til Haugesund sentrum og nord i Haugesund mot Sveio ikke er innenfor kravene på 10 minutter. Karmøy kommune på sin side har ikke vært til å rikke og står på Raglamyr som den beste plasseringen. I representantskapsmøte den 1. juni ble det gitt grønt lys til å fortsette prosessen med Ragalmyrtomta, forutsatt at det da bygges en bistasjon på Killingøy. Problemet med vedtaket er at kostnadene for dette fremdeles er usikre. Nå setter politikerne i Haugesund foten ned.

Forslaget om å trekke seg ut av samarbeidet ble fremsatt av Frp. I begrunnelsen heter det blant annet:

«Fremskrittspartiet har på bakgrunn av de opplysninger som her er fremkommet, kommet frem til at lokalisering av nye hovedbrannstasjon som krever kompenserende tiltak med egen brannstasjon i Haugesund sentrum, ikke er i henhold til det vedtaket som ble gjort i Bystyret i forbindelse med opprettingen av Haugaland Brann og Redning IKS.

I forbindelse med behandlingen av sak om opprettelse av et felles brann- og redningsselskap på Haugalandet, støtte vi de faglige og økonomiske vurderinger som omtalt i saken. Vi kan ikke se at en lokalisering av en hovedbrannstasjon som fører til opprettelse av egen bistasjon i Haugesund sentrum hverken er faglig forsvarlig eller økonomisk forsvarlig. Og det er ikke i tråd med gjeldende selskapsavtale.»

Forslag til vetak fra FrP lyder som følger:

Haugesund kommune sier opp sitt deltakerforhold i Haugaland brann og redning IKS

Bystyret ber Rådmannen se på mulighetene for å søke faglig samarbeid med andre brannregioner.

Forslaget ble behandlet som et fellesforslag av formannskapet.

Det nye IKSet skal etter planen være operativt den 1. juli. Mannskaper og utstyr skal etter planen overføres det nye IKSet.

Formannskapets vedtak blir endelig behandlet av bystyret i Haugesund onsdag 13. juni. Blir vedtaket bekreftet av bystyret, betyr det kroken på døren for Haugesund sin deltakelse i Haugaland brann og redning IKS.