1741 Falkeidhallen2

– Dette var veldig gledelige nyheter

TILDELING: Nyheten om at Falkeid idrettslag har fått 350.000 kroner av Sparebankstiftelsen SR-bank blir godt mottatt av leder i hallkomitéen, Narve Susort.

– Dette er penger som kommer svært godt med og vi er takknemlige for at vi har blitt tildelt disse midlene, sier Susort.

Hvert år deler Sparebankstiftelsen ut millionbeløp til lokale lag og foreninger på Haugalandet. Denne våren er det hallprosjektet til Falkeid il som får den største summen.

Gir bygda et løft

Falkeidhallen har en kostnadsramme på rundt 26,5 millioner kroner og finansieres blant annet av tippemidler estimert til ni millioner kroner. Tysvær kommune er også inne med kommunal støtte på syv millioner kroner. Falkeid stiller selv med 3,5 millioner kroner i egenkapital. I tillegg kommer momsrefusjon, gaver og lånebeløp. Planen er at den skal stå ferdig innen neste sommer.

– Vi er iferd med å innhente endelige priser nå slik at vi får kommet i gang med arbeidet. For bygda og ikke minst idrettslaget er dette et stort prosjekt som vi har jobbet lenge med å realisere, sier Susort.

Den nye hallen vil være på rundt 1200 kvadratmeter og inneholde en håndballhall på 29×46 meter. I tillegg er det satt av lokaler til styrketrening, felleslokaler, klubblokaler og garderobeanlegg.

22 mottakere

– Hallen vil gi idrettslaget ett enormt løft. I dag er blant annet håndballgruppa spredd over hele kommunen. En ny hall vil samle aktiviteten i bygda. Vi får muligheten til å utvide tilbudet vårt, sier Susort.

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål. I tildelingen skal banken fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Totalt blir det i denne runden delt ut 1 085 000 kroner til 22 mottakere.

Her kan du se hvem som fikk gaver denne gangen. Utdelingen av gavene skjer i SR-bank sine lokaler onsdag 30. mai.