IMG_5124

– Om noen få år har vi ikke søppel

Bjørn-Erik Davidsen fra MDG tror arbeidslivet i årene fremover vil handle om gjenvinning og grønn økonomi.

ARBEIDSLIV: De hadde fått en noe vanskelig oppgave, paneldeltakerne som torsdag kveld fikk i oppgave å spå hvordan fremtidens arbeidsliv vil se ut på Haugalandet. En ting var de imidlertid skjønt enige om. Regionen må fortsette å omstille seg for å klare å møte fremtidige utfordringer.

– I dag satses det tungt på sirkulær økonomi der vi vil gjenvinne alt av materialet. Søppelet vil forsvinne og her har vi gode muligheter på Haugalandet, sier Davidsen.

I dag er Haugalandet nært knyttet opp mot den petro-maritime næringene. Teknologi og innovasjon ligger flere steder helt fremst i pannebrasken til bedriftslederne. Samtidig overtar teknologiske nyvinninger stadig flere oppgaver som tidligere ble utført av menneskelig arbeidskraft. Som følge av dette tror Davidsen at det vil bli en utfordring å sikre arbeid til folk.

– Teknologien vil kunne bli en utfordring, og vil kunne utføre arbeidsoppgaver som mennesker ikke har lyst til å utføre. Det kan godt hende at vi bør gå ned i arbeidstid, slik at arbeidet blir fordelt på flere, sier Davidsen.

Panelet besto av banksjef Runar Skarstein, reiselivssjef Vigleik Dueland, byråd Harald Larssen Lønning, avdelingsleder i IT- og teknologiselskapet Atea, Tiril Fjeld, gruppeleder for MDG, Bjør-Erik Davidsen og ordfører Arne-Christian Mohn. Debatten ble ledet av ansvarlig redaktør i Haugesunds avis, Einar Tho.

I løpet av den halvannen time lange debatten ble det ikke lansert et godt svar på morgendagens utfordringer.

– Det vi uansett vet er at ingen vet hvilke nye yrker som vil dukke opp i fremtiden. Det eneste vi vet er at menneskene skaper nye arbeidsplasser. Det lille vi vet er at det fremdeles vil være arbeidsplasser inne olje og gass, vi vil få flere arbeidsplasser inne aquakultur og vi vil fortsatt ha sterke forskningsmiljøer, sier Mohn.

Heller ikke byråd i Haugesund, Harald Larssen Lønning, kunne gi et klart svar på hva folk på Haugalandet skal leve av i fremtiden.

– Hvilke jobber det blir vet vi ikke, men vi vet at de kommer til å bli grønnere og smartere. Samtidig vet vi at mange av de etablerte bedriftene som er på Haugalandet i dag også vil være her i fremtiden, men hva de vil drive med i fremtiden vet vi ikke helt. Jeg tror mye likevel vil handle om sirkulær økonom, innovasjon og og teknologi, sier Larssen Lønning.

Torsdagens debatt ble arrangert av KåKå Kverulatkatedralen. Stiftelse skal fremme debatt og meningsutveksling i det offentlige rom og arrangerer årlig rundt 150 debatter om forskjellige temaer. Produsent og redaktør Birk Florian Fischer Magnussen mener debatt i det åpne rom stadig blir viktigere.

– Det gjør noe med debatten når det skjer i det offentlige rom. I dag ser man tydelig tendenser til ekkokammere og en polarisert debatt. Vår hensikt er å få folk ut av de sosiale mediene og heller møtes fysisk til debatt. Jeg tror det blir stadig viktigere i dagens samfunn og er med på å få en bedre ordveksling og debatt, sier Magnussen.