Skjermbilde 2018-05-22 kl. 16.08.48

NRK-streiken er over

De streikende medarbeiderne i NRK går tilbake til jobb fra midnatt.

MEDIER: Over én uke etter at Norsk Journalistlag sine medlemmer i NRK ble tatt ut i streik, meldes det i kveld om enighet mellom partene. Det betyr at de streikende NRK-medarbeiderene går tilbake til jobb.

– Jeg er fornøyd med at det har blitt enighet om en løsning, og at streiken blant Norsk Journalistlags medlemmer i NRK nå er over, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding.

1700 medlemmer i Norsk journalistlag i NRK har vært i streik side tirsdag i forrige uke. NRKJ hadde tre hovedkrav til NRK. Foruten lønnskravet ville de at NRK-ansatte skulle sikres kompetansehevende tiltak og likebehandling av tilkallingsvikarer og faste ansatte.

– Vi har fått gjennomslag for alle våre tre viktigste krav. Jeg vil takke NRK for at de kom oss i møte på dette. Vi er blitt sikret at vi skal ha den kompetansen vi trenger, tilkallingsvikarene skal likebehandles med andre ansatte når det forhandles om lønn, og vi har fått 18.100 kroner som skal være med å ta igjen noe av det lønnsgapet som finnes mellom NRK og andre store medieinstitusjoner i Norge, fortsetter han, sier streikegeneral NRK, Richard Aune sitt forhandlingsutvalg til VG.

I følge pressemeldingen fra Spekter innebærer avtalen blant annet at journalistene får et generelt tillegg på 2,8 prosent per 1. juni, minimum kr 18 100, og at det avsettes en pott på 500 kroner per NJ-medlem til lokale forhandlinger. Løsningen innebærer også at tilkallingsvikarer lønnes på samme måte som fast ansatte.