FRIR TIL DE UNGE VELGERNE: Ivar Teigland i Haugesund SV vil ha flere unge stemmer i partiet. I tillegg vil de jobbe aktivt for å få flere personer med minoritetsbakgrunn på lista.
FRIR TIL DE UNGE VELGERNE: Ivar Teigland i Haugesund SV vil ha flere unge stemmer i partiet. I tillegg vil de jobbe aktivt for å få flere personer med minoritetsbakgrunn på lista.

SV vil ha flere unge, flerkulturelle og kvinnelige politikere

– Norske kommunestyrer har vært dominert av menn i alderen 40 til 60 år. Det har vi lyst å gjøre noe med til neste valg, sier Ivar Teigland i Haugesund SV.

HAUGESUND: I flere av de politiske partiene er prosessene nå i gang med å forberede kommunevalget i 2019. Haugesund SV ønsker først og fremst flere unge stemmer på listene.

– Vi er på jakt etter flere unge som har lyst å gjøre en forskjell i kommunen vår, sier leder i Haugesund SV, Ivar Teigland, i en pressemelding.

Tall fra SSB viser at de fleste partiene har langt færre kommunestyrerepresentanter i alderen 18 til 30 år enn i de andre alderskategoriene. Det gjelder også SV.

– Det har vi lyst å gjøre noe med til neste valg. Skal vi være en kommune som ser framover, trenger vi flere ungdommer som har ei hånd med på rattet. Og vi må styrke kommunestyret som en arena for lokal samfunnsutvikling, sier Teigland.

– Bare 28 prosent av dagens ordførere er kvinner

I tillegg ønsker Haugesund SV mer kjønnsbalanse i kommunestyret, og vil også jobbe aktivt for å få flere flerkulturelle politikere inn på listene.

– Ser vi på statistikken, så har norske kommunestyrer vært dominert av menn i alderen 40 til 60 år. Bare 28 prosent av dagens ordførere i Norge er kvinner. Vi i Haugesund SV har tenkt å gjøre en innsats for å redusere gjennomsnittsalderen i kommunestyret og oppfordrer de andre partiene også til å tenke i de samme baner. Samtidig vil vi også jobbe for å få representanter fra etniske minoriteter til å stille på listene, forteller Ivar Teigland.