Jarle Nilsen - 3

Jarle Nilsen eneste som blir tatt ut i streik i nord-fylket

NAV, Universiteter og politiet kan bli rammet av streik neste uke.

ARBEISDSLIV: Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen 23. mai ved midnatt vil Unio ta ut vel 1100 statsansatte i streik fra torsdag morgen. Dette gjelder blant annet ansatte på universitet- og høgskoler, ulike yrkesgrupper i politiet, skatterevisorer og NAV-ansatte.

– En streik vil ramme store deler av landet, og vil merkes spesielt i alle de store byene, sier Kjetil Rekdal som leder konfliktutvalget i Unio stat til unio.no

I Sør-Vest politidistrikt har Unio-Stat valgt å si opp plassene 100 medlemmer, av disse er 56 medlemmer av Politiets Fellesfobund. Eneste PF medlem som blir tatt ut i nord-fylket er Jarle Nilsen.

– Det er helt naturlig at jeg blir tatt ut i fase 1. Som fulltidstillitsvalgt i politidistriktet er jeg leder av Unio-Stat Sør-Vest sitt Konflikt Beredskaps Utvalgt (KBU) og har oppgaver knyttet til dette. Ellers kan man se at uttaket vil ramme sørfylket i mye større grad, sier Nilsen.

Unio, LO Stat og YS Stat valgte å bryte forhandlingene med staten den 29. april, mens Akademikerne forhandler videre. Hovedårsaken til bruddet forklares med at staten ønsket å avskaffe både lønnstabellen og lønnstrinn. Fagforeningene mente også at det økonomiske tilbudet fra staten er for dårlig. Nilsen håper imidlertid at partene skal bli enige før meglingfristen.

– Det håper jeg så absolutt. Det er ingen som ønsker å bli tatt ut streik, sier Nilsen

Disse arbeidsplassene vil merke en streik fra torsdag 24. mai:

 • Agder Politidistrikt
 • Universitetet i Agder
 • Høgskolen i innlandet
 • Innlandet Politidistrikt
 • Oslo Politidistrikt
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Skatt øst, avdeling Oslo
 • Universitetet i Oslo
 • Nav hjelpemiddelsentral Rogaland
 • Skatt vest, avdeling Stavanger
 • Sør-Vest Politidistrikt
 • Universitetet i Stavanger
 • Nav hjelpemiddelsentral Troms
 • Nav Troms
 • Skatt Nord
 • Troms Politidistrikt
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
 • Trøndelag Politidistrikt
 • Høgskulen på Vestlandet (Bergen)
 • Skatt vest, avdeling Bergen
 • Universitetet i Bergen
 • Vest Politidistrikt