32674915_10155374085222617_7515203701456240640_n

Husk dette før du tar bilder på 17.mai

Spør alltid om lov før du tar bilder av andre, og viktigst av alt, ha barnets beste i fokus, sier Guro Skåltveit, seniorrådgiver i Datatilsynet.

17.MAI: Datatilsynet minner oss om kjøreregler for fotografering i forkant av feiringen. 

– Tommelfingerregelen er at man alltid skal spørre om lov før man deler bilder man har tatt av andre, sier Skåltveit i en artikkel på barnevakten.no.

Loven krever at man har samtykke før man deler, men vanlig høflighet tilsier at man kan spørre før bildet i det hele tatt tas.

– Hvis man ønsker å ta bilder av barn, så må man huske å spørre foreldrene om lov. Men i tillegg er det viktig å spørre barnet også. Da er man gode rollemodeller og lærer barn viktigheten av å spørre om lov når de igjen skal ta bilder, sier Skåltveit.

Jo eldre barna er, jo mer skal barnets mening vektlegges, sier Skåltveit. Og fra tolvårsalder må barnets mening tillegges stor vekt.

– Det er dessverre en del som ikke ser ut til å tenke på at barna faktisk har rett til personvern og privatliv, og at barnet selv skal bli hørt. Det er til og med nedfelt i FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen). Dette samsvarer også med andre typer lover knyttet opp mot barn. I barneloven skal for eksempel barn som bor i to separate hjem ha mer å si jo eldre de er, og fra tolvårsalder skal barnets mening tillegges stor vekt. Allikevel bør man spørre barna om lov til å ta bilde uansett hvor små de er, og foreldre bør ikke overstyre hvis de får nei som svar, sier Skåltveit.

Fra femten år er hovedregelen at barnet selv bestemmer, sier Skåltveit.

Må man be hele 17.mai-toget om lov?

Hvis barnet ditt går i tog med resten av klassen, må man hente inn samtykke fra alle de involverte da? Nei, fordi loven skiller mellom situasjonsbilder og portrettbilder, sier Skåltveit.

Forskjellen ligger i om det er personen i bildet som er fokus (portrett), eller aktiviteten, altså det som skjer (situasjonen).

– Noen mistolker og tror at portrett handler om å stille opp et enkelt barn for fotografering. Men definisjonen legger skillet mellom hva som er motivet, en eller flere personer, eller situasjonen. Så et klassebilde med 30 elever oppstilt er fortsatt et portrettbilde, det er altså ikke mengden som er avgjørende. Da skal man be om lov først, sier Skåltveit.

Å ta bildet av 17.mai-toget er altså greit, så lenge det er situasjonen som er i fokus. Men det kan bli problematisk hvis man tar nærbilder av noen i toget. Det kan fort gå over til å bli et tydelig portrett med personen som hovedtema, og da bør det ikke legges ut på nett hvis man ikke har samtykke, sier Skåltveit.

Datatilsynet har mer om dette i veilederen «I beste mening – om bilder av barn på nett».