Foto: eramet.no
Foto: eramet.no

Skal skape fremtidens arbeidsplasser

Eramet i Sauda og Wärtsilä på Stord er blant bedriftene som trekkes frem som viktige bedrifter når Norge en gang skal fase ut olje og gass.

Det kommer frem i rapporten «Grønn agenda for Vestlandet: Slik kan vi skape verdier og kutte utslipp» fra BKK, Norsk klimastiftelse og SKL.

Olje og gass er i dag en av Norges største sektorer målt i arbeidplasser. Oljerikdom har sysselsatt flere titalls tusen i en årrekke. Etterhvert vil denne sektoren bli faset ut og i følge rapporten vil vi bli avhengige av mange forskjellige bransjer og sektorer når olje og gass skal fases ut.

I følge næringslivsnettstedet Sysla.no trekker rapporten frem seks konkrete prosjekter som særlig spennende. Disse vil kunne skape rundt 1250 nye arbeidsplasser i fremtiden. Blant de seks prosjektene som nevnes spesielt i rapporten er blant annet Eramet i Sauda, som gjennom energigjenvinning jobber med å forbedre prosessen i produksjon av manganlegeringer til stålfabrikasjon. Wärtsilä på Stord har i en årrekke arbeidet med miljøvennlig batteriteknologi på skip. Satsingen på batterilagring for ferjer trekkes også frem som et prosjekt som i fremtiden vil kunne gi arbeidsplasser.

– Fellestrekket ved disse bedriftene er at de leverer varer eller tjenester som trengs i nullutslippssamfunnet, og de gjør det med svært lave eller ingen klimaavtrykk, skriver forfatterne i følge Sysla.no