vibrandsoy 2

Mener staten bør ta mer ansvar for Vibrandsøy

Byantikvar i Haugesund, Trygve Eriksen, ønsker at staten skal komme mer på banen i renoveringen av den gamle trehusbebyggelsen på Vibrandsøy i Haugesund.

VIBRANDSØY: Da staten, Rogaland Fylkeskommune og Haugesund kommune kjøpte Vibrandsøy i Haugesund fra Knutsenfamilien i 2009 var forfallet på øya betydelig. Siden da har byantikvaren i Haugesund jobbet på spreng for å restaurere de gamle verneverdige bygningene på øya. Da Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen besøkte øya lørdag var beskjeden fra Eriksen ikke til å misforstå.

– Jeg håper på drahjelp fra staten og at det blir synliggjort at Vibrandsøy og dets bygninger har en nasjonal verneverdi og ikke bare en lokal verdi. Foreløpig har dette prosjektet blitt drevet fremover fra lokalt hold. Jeg ønsker at staten kommer mer på banen og ser verdien av dette, sier Eriksen.

Han beskriver arbeidet med å sette istand bygningen på øya som svært møysommelig og kostbart. Etter ti år begynner han imidlertid å se enden på prosjektet, men innrømmer at det fremdeles gjenstår mye arbeid. Eriksen er imidlertid svært kategorisk når det kommer til den kulturhistoriske verdien til Vibrandsøy.

– Dette har en svært viktig nasjonal bevaringsmessig verdi. Sjøhusene ute på Vibrandsøy er kanskje Norges tydeligste kulturminne fra de rike sildefiskene som formet det moderne vestlandet og det er ikke så veldig mange bygninger i denne målestokken igjen i Norge, påpeker Eriksen som i første omgang ønsket å orientere om arbeidet på øya.

Klima- og miljøvernministeren var i Haugesund i forbindelse med Strandryddedagen. Elvestuen besøkte øya for første gang i dag. Staten brukte i sin tid 1,5 millioner kroner for å erverve øya.

– Desto viktigere er det at jeg tar turen ut for å gjøre meg kjent med øya. For meg er det viktig at vi som nasjon øker innsatsen for å ivareta de vernede områdene. Staten skal ikke bare legge begrensninger, men også være med å ta ansvar for disse områdene slik at de blir tilstrekkelig vernet fremover, sier Elvestuen.