haugaland_kraft_0

Haugaland kraft går så det suser

Regnskapstallene til Haugaland Kraft er hyggelig lesing for eierkommunene.

HAUGESUND: Regionens kraftselskap hadde et omsetning på 1,6 milliarder kroner og fikk et overskudd på 274 millioner kroner i 2017.

Selskapet opplevde, i følge en pressemelding, volumvekst i alle forretningsområdene sine.

– Konsernet har lagt bak seg et godt driftsår. Aktiviteten har vært stor, og alle våre forretningsområder har utviklet seg i en positiv retning og bidratt til det gode resultatet, sier konsernsjef Olav Linga i pressemeldingen.

Et godt resultat for kraftselskapet betyr også klingende mynt i kommunekassen til eierne. Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på 116 millioner kroner. Samlet utbetaling til eierne inkludert renter på ansvarlige lån vil være 130 millioner kroner.

Og det er ikke bare overskudd i form av penger selskapet bidrar med. I følge samfunnsregnskapet til selskapet bidro Haugaland Kraft med 908 millioner kroner til fellesskapet i 2017. Selskapets eget bidrag til regionens verdiskaping er beregnet til 716 millioner kroner og skatteinntektene fra selskapet og de ansatte utgjør ytterligere 192 millioner kroner.

– Vi er stolte av å bidra til fellesskapet og gjennom dette gjøre Haugalandet og Sunnhordland til en enda mer attraktiv region å bo og arbeide i. Ved siden av å bygge ut og tilby fremtidsrettede tjenester av høy kvalitet, er Haugaland Kraft en betydelig regional bidragsyter til idrett, kultur og lokale foreninger. I 2017 støttet vi over 100 lag, foreninger, arrangementer og aktiviteter rettet mot barn og unge, sier Linga.

Investeringene har i 2017 vært rekordhøye og totalt er det investert i nett- og fiberinfrastruktur for 406 millioner kroner. Haugaland Kraft er også en av de største lærebedrifter i regionen.

– Vårt mål er at 10 prosent av våre ansatte til enhver tid skal være lærlinger. Ved utgangen av 2017 hadde vi 34 lærlinger fordelt på fem ulike fag, sier Linga.