edda.kino.no
edda.kino.no

Skal bygge to nye kinosaler til 40 millioner kroner på Edda

Edda kino skal bli større. Om noen få år er målet at to nye kinosaler skal stå klar.

KINO: Planene ble presentert under dagens folkemøte om Filmfestivalen.

– Det er snakk om rundt 1000 kvadratmeter og prosjektet vil trolig koste rundt 40 millioner kroner, fortalte leder av Haugesund kultureiendom, Tønnes B. Tønnesen under dagens møte.

Ved redusere størrelsen på salene vil man kunne bygge to nye saler i det nye kinosenteret. Kinoen har også sikret seg hjørnehuset i Haraldsgata/Skjoldaveien der Sir Toby lå tidligere. Målet er at byggingen skal kunne starte allerede i 2019.

– Håpet er at dette skal komme inn i årets budsjettbehandling og at vi kan gå igang allerede i 2019. Behovet og ønsket er stort, presentert Tønnesen.

De to nye salene, Edda 6 og Edda 7, vil ha henholdsvis 148 og 104 seter.

Hvordan planen ser ut kan du se i videovidnuet over