IMG_4521

Stappfull kommunestyresal under folkemøte om nye Aksdal

Tysvær kommune viste frem ambisiøse planer for Aksdal

TYSVÆR: Det var ikke et ledig sete og oppdrive da Tysvær kommune hold folkemøte om hvordan nye Aksdal sentrum kan komme til å se ut i fremtiden. Her var det høyhus, nytt basseng, lekeplasser og kulturhus. Planen var mildt sagt spenstige.

– Jeg er veldig glad for at så mange viser engasjement rundt hva som skal skje med kommunesenteret vårt. Vi fikk mange gode og kreative innspill som vi skal ta med oss i den videre prosessen, sier Sigmund Lier (AP).

Planen om å bygge «byen» Aksdal er ambisiøs. De fremmøtte fikk se skisser som innebærer en sterk fortetning av Aksdal sentrum, med blant annet leilighetsbygg, nytt kjøpesenter og nytt kulturhus.

Flere av de fremmøtte ytret bekymring for lysforholdene i sentrum hvis byggehøyden ble for stor. Andre mente det i større grad må legges tilrette for barnefamilier som kan bo i sentrum. Lier påpekte flere ganger at det foreløpig kun var et utkast på hva et nytt sentrum kunne inneholde.

Slik kan nye Aksdal se ut om noen år.

– Det er ingenting i veien med ambisjonene, men jeg har ingen tro på at nye Aksdal blir som det her ble vist. Planen gir imidlertid en god pekepinn på hvordan vi tenker utviklingen. At folk er bekymret for lysforholdene og høyden på byggene er noe vi som kommune må ta på største alvor i den videre prosessen. En ting som likevel er helt sikkert er at vi skal tilrettelegge for at flere skal bo i Aksdal sentrum med alle de fasilitetene som kan tilbys her, sier Lier.

Planene for Aksdal sentrum er noe Tysvær kommune har arbeidet med i flere år allerede. Den 26. juni i år går høringsfristen ut. Selve planen vil trolig bli vedtatt av politikerne i Tysvær i engang før jul. Under kveldens møte oppfordret Lier innbyggerne i kommunen til å komme med innspill til planen. Ordføreren mener en utbygning kan gå fort.

– Aksdal har allerede vist seg å være populært og er i rask utvikling. Flere utbyggere står i kø, senteret er lagt ut for salg og det er store utbygginger i området, sier Lier vel vitende om at det kun noen få meter fra rådhuset bygges både ny rundkjøring som binder E39 og E134 enda bedre sammen, i tillegg til ny kollektivterminal.

– Alt ligger til rette for at Aksdal skal bli et regiondelsenter som knyttes tettere opp mot Haugesund. Aksdal skal bli innfartsveien til Haugesund og vil derfor få en viktig og sentral plass i fremtiden. Om 10 år er det ikke utenkelig at det bor 1500 flere personer i Aksdal enn det det gjør i dag, sier Lier.