Siste:

DET NYE STYRET I NÆRINGSFORENINGEN: Fra venstre: Lillian Medbye, Trygve Vikse, Asbjørn Moe, Ragnhild Bjerkvik, Solveig Alde Bark, Ingolf Voll og Sverre Meling. Jorunn Håvardsholm, Terje Lindstrøm og Elisabeth Haldorsen var ikke til stede da bildet ble tatt.
DET NYE STYRET I NÆRINGSFORENINGEN: Fra venstre: Lillian Medbye, Trygve Vikse, Asbjørn Moe, Ragnhild Bjerkvik, Solveig Alde Bark, Ingolf Voll og Sverre Meling. Jorunn Håvardsholm, Terje Lindstrøm og Elisabeth Haldorsen var ikke til stede da bildet ble tatt.
Næringsforeningen

Her er det nye kjønnsbalanserte styret i Næringsforeningen

Etter generalforsamlingen i Næringsforeningen på Haugalandet er det like mange kvinner som menn i styret.

NÆRINGSFORENINGEN HAUGALANDET: – Fem av hvert kjønn utgjør det nye styret, og Ingolf Voll fra Gassco blir ny styreleder etter Martha Kold Bakkevig, som har meldt fra om at hun ikke har kapasitet til å lede styret etter å ha overtatt sjefsjobben i Steinsvik-Gruppen, skriver Egil Severeide fra Næringsforeningen i en pressemelding.

Med seg i styret for Voll disse ni:

Lillian Medbye, Haugesund Sparebank, ny

Ragnhild Bjerkvik, Aski, ny

Terje Lindstrøm, GL Prosjekt, ny

Solveig Aalde Bark, Hydro Karmøy, gjenvalgt

Sverre Meling, Maritimt Forum, gjenvalgt

Trygve Vikse, Coop Sørvest, gjenvalgt

Jorunn Håvardsholm, Helifuel, ikke på valg

Elisabeth Haldorsen, Ølen Betong, ikke på valg

Asbjørn Moe, Etne og Vindafjord Næringsutvikling, ikke på valg

Næringsforeningen har hatt nok et aktivt år bak seg, og nådde en omsetning på 8.4 millioner kroner og et overskudd på 65.000. Foreningen har gjennom en rekke år opparbeidet seg et solid økonomisk fundament, og en egenkapital på knapt 5.4 millioner, går det fram av årsberetningen.