Illustrasjonsfoto: REUTERS/David Gray  DG/MK/DH
Illustrasjonsfoto: REUTERS/David Gray DG/MK/DH

Bekymret for radikalisering av det muslimske miljøet på Stord

STORD: I følge nettstedet Stord24 ble bekymringen blant annet tatt opp under politirådsmøte i Stord kommunen i mars. Rådet er satt sammen av folk fra kommunen og politiet. Ifølge møtereferatet har er det i dag rundt 500 medlemmer i det Islamsk forening i Stord og foreningen opplever sterk vekst.

I følge NRK er bekymringsmeldingen utløst av at møtene i kultursenteret angivelig domineres av konservative krefter. I følge bekymringen ønsker heller ikke foreningen at kvinner skal være aktive i foreningen, og uttaler seg kritisk til integrering i det norske samfunnet.

Til Stord24 sier lensmann Roald Raunholm at de foreløpig ikke har kontaktet det islamske kultursenteret eller PST.

– Det er ikke så mye substans i dette slik vi ser det nå. Dette er mer en generell bekymring. Vi vil ta kontakt med dette senteret for å finne ut hvem de er og bli kjent med dem. Vi vil nok tilnærme oss dette på en litt annen måte enn det som står i referatet. Vi vil ikke gå til PST før vi har gått i dialog med dem, sier Raunholm.

Innholdet i bekymringsmeldingen er ikke noe Imam Eyad Alawak kjenner seg igjen. Overfor NRK avviser han påstandene om kvinnediskriminering og integreringsmotstand. Ifølge Alawak har to kvinner i sentrale posisjoner i Stord Islamisk Kultursenter.

– Vi er ikke imot verken det norske samfunnet eller den norske kulturen. Vi har ingenting imot at kvinner og menn er sammen – våre muslimske kvinner omgås menn hver dag på skole og jobb. Vi prøver å være en del av kulturen, men vi må få lov til å utøve religionen vår, sier Alawak til NRK.