IMG_4351-980x735

Regionrådene vil viske ut grensene

Regionrådene ber Rogaland og Hordaland å samarbeide for å fremme videre vekst. Samtidig vil Sunnhordland og Haugalandet være rause mot hverandre og støtte etablering av funksjoner på "feil" side av grensa, dersom det er mest tjenlig.

HAUGESUND: Samarbeidsrådet for Sunnhordland og Haugaland Vekst regionråd samlet seg til felles møte i Haugesund fredag. I etterkant har de forfattet en uttalelse om regionen mellom Bergen og Stavanger, som de har sendt til de respektive fylkeskommuner og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statsråd Monica Mæland.

I uttalelsen beklager rådene at Rogaland og Hordaland ikke fant sammen i regionformen, og fremhever at en sterk region mellom Stavanger og Bergen ville kunne blitt enda sterkere om dagens politisk/administrative grenser hadde blitt visket ut. De merker seg også at det over tid kan være grunnlag for å ta opp nye samtaler.

Haugaland og Sunnhordland region er den eneste regionen på Vestlandet, som i tillegg til Bergen og Stavanger har reell kraft til å være en motor i utviklingen av et samlet Vestland. Regionrådene ber spesifikt om at de to fylkeskommunene samarbeider på tvers av grensene for å finne gode løsninger for å fremme videre vekst i den samla regionen Sunnhordland-Haugalandet. Regionrådene vil be om at konkrete funksjoner blir lagt til denne regionen, i første omgang ser vi at det kan væra aktuelt å legge ansvar for SIVA og Imdi til vår region. Samarbeidsrådet for Sunnhordland vil kunne støtte at funksjoner som springer ut fra Hordaland kan legges på Haugalandet om det er mest tjenlig. Haugaland Vekst vil tilsvarande kunna støtte at funksjoner som spring ut fra Rogaland kan legges til Sunnhordland om det er mest tjenlig.