Disse arbeiderne arbeidet med utvending oppussing av en bolig, men jobbet i et usikret stillas. Arbeidet ble stanset. FOTO: Politiet
Disse arbeiderne arbeidet med utvending oppussing av en bolig, men jobbet i et usikret stillas. Arbeidet ble stanset. FOTO: Politiet

Politiet avslørte mange ulovligheter i bygg- og anleggsbransjen etter storkontroll

ARBEIDSLIV: For tredje år på rad har A-krim Rogaland kontrollert tilstanden i privatmarkedet for bygg- og anlegg. Det ga et nedslående resultat. Av de 163 kontrollerte boligene fant A-krimgruppa feil hos svært mange av dem.

– Ulovlig innkvartering, farlig arbeid og manglende lønn163 boliger i Rogaland kontrollert. Erfaringen er at det fortsatt er utfordringer i markedet, A-krimgruppas felles talsperson, Gro Ellingsen.

Kontrollene ble utført den 17. og 18. april. Målet var å kontrollere alle byggeplasser A-krim Rogaland kom over innenfor spesifikke geografiske områder. Under aksjonen så man etter brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Kartleggingen viser at flere firmaer beveger seg utenfor lover og regler.

– Det store flertall av firmaene innen bygg i privatmarkedet er seriøse. Imidlertid er det en altfor stor gruppe som beveger seg i gråsonen og i det helsvarte markedet, sier Ellingsen,

A-krimgruppa skriver i pressemeldingen at de også kom over virksomheter som er knyttet til organisert kriminalitet. Ved ulike adresser kom A-krim Rogaland blant annet over ulovlig innkvartering der tre arbeidere bodde i et privathus som var under oppussing. Flere av de kontrollerte arbeidere var blant annet ikke registrert i norske systemer. Enkelte opplyste også at de ikke fikk lønn, men betalt i mat og husvære. Kontrollen avsløret også uregistrerte arbeidere som drev omfattende el-arbeid i bolig under oppussing.

Ellingsen mener et positivt funn er at det var langt færre avvik med HMS-kort i år enn i fjor, med en nedgang fra 45 prosent til 27 prosent. Det var også færre helt uregistrerte virksomheter som er påtruffet sammenlignet med tidligere kartleggingsaksjoner.

– Alle tall er ikke gjennomgått og analysert, men inntrykket er at kriminaliteten i privatmarkedet i Rogaland kan være på vei ned. Samtidig er det alt for mange ulovligheter i bransjen til at vi på noen som helst måte kommer til å redusere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, sier Ellingsen.