Ordfører Jarle Nilsen.
Ordfører Jarle Nilsen.

– Vi må ikke bli oppfattet som et supperåd

Karmøyordfører og leder av Haugalandsrådet, Jarle Nilsen, var tydelig i talen da han åpnet fredagens møte.

SAMARBEID: Regionens ordførere var samlet på Hemningstad bydelshus i Haugesund for å diskutere noen av de viktige sakene for området mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden. Denne gangen var også samarbeidsrådet for Sunnhordland også invitert til samlingen. Foran forsamlingen av ordførere og rådmenn var Nilsen klar i talen.

Viktige felles prosjekter

– Når vi er i fora som dette hvor vi diskuterer viktige saker for regionen må vi i mye større grad enn nå tørre å ta diskusjonene og fatte vedtak. Vi må ikke bli oppfattet som et supperåd som ikke tør å beslutte noe, sier Nilsen.

På møte ble viktige samferdselsprosjekter som E134 og E39 løftet frem. Samtidig vedtok de to rådene en høringsuttalelse om havvind, helse og nye regionale oppgaver. Nilsen mener fredagens møte med all tydelighet viste at regionen har mange gode felles prosjekter.

Saken fortsetter under bildet

Både rådmenn og ordførere fra Haugaland og Sunnhordland var samlet under fredagens møte på Hemningstad bydelshus i Haugesund.

– Jeg synes møte i dag var veldig bra og vi fikk gjort viktige vedtak som viser at vi ønsker å stå samlet i regionen som ligger mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden. Hvis vi står sammen vil vi ha mye større gjennomslagskraft og vi bør så absolutt ha flere slike møter enn det vi har i dag, sier Nilsen.

Haugalandet og Sunnhordland ligger i dag som en egen region mellom de to store byene på Vestlandet. Totalt bor det godt over 150.000 mennesker i området. Og selv om avstandene mellom ytterpunktene er store er det imidlertid ikke dette som er det største problemet, i alle fall om man skal Bømlo-ordfører Odd Harald Hovland.

Sterke bånd

– Regionen har i dag sterke bånd til hverandre, men at vi i dag ligger i to forskjellige fylker skaper flere utfordringer for oss og er uheldig for utviklingen av regionen, sier Hovland.

Bømlo-ordføreren peker blant annet på at Sunnhordland i enkelte tilfeller er nødt til å forholde seg til e fylkesadministrasjon i Bergen, mens de i andre situasjoner må se sørover mot Rogaland og Stavanger. Hovland er derfor tydelig på at et større samarbeid mellom Haugalandet og Sunnhordland er avgjørende for den videre utviklingen.

– Vi ser allerede at Hordaland ser mer nordover nå etter at de skal slåes sammen med Sogn og Fjordane, og jeg tror det vil være enda viktigere for oss å knytte oss nærmere til Haugalandet både politisk og organisatorisk i fremtiden. Jeg tror derfor et tett samarbeid vil være helt nødvendig. Vi vil kunne fungere som en stemme nordover, mens Haugalandet kan fungere som vår stemme sørover. Det beste vil vel uansett være at også Rogaland velger å gå inn i et nytt Vestlandsfylke, sier Hovland.