Solenergien skal lagres i Blåfalli-magasinet.
Solenergien skal lagres i Blåfalli-magasinet.

Nå skal de teste hvordan solenergi kan lagres til vinteren

Sammen med Haugaland Kraft har selskapet Norske Soltak fått penger fra Innovasjon Norge til et innovasjonsprosjekt som skal teste ut en teknologi som gjør det mulig å lagre solenergi til vinteren.

ENERGI: Løsningen har fått navnet “Kraftfondet” og er tilpasset det norske kraftmarkedet. Kraftfondet skal øke dynamikken mellom energiproduksjon fra vannkraft og solenergi og bidra dermed til å skape økt lønnsomhet for norske solkunder.

– Lønnsomheten for solenergi i Norge preges av at vi har ganske lave energipriser fra vannkraft, samtidig som solinnstrålingen gjennom året er motsatt proporsjonal med energiforbruk for de fleste husholdninger, forklarer daglig leder Heine F. Birkeland i Norske Soltak i en pressemelding.

Der mange land kan nøye seg med å regulere produksjon og lagring av solenergi fra dag til natt, må det norske markedet reguleres mellom måneder og årstider. Dette krever en helt annen lagringskapasitet enn det som kan oppnås med konvensjonelle batterier. Ordinær batteriteknologi er fortsatt ganske kostbar, og har heller ikke kapasitet til å regulere den norske ubalansen mellom produksjon av solenergi i sommer- og vintermånedene.

I pressemeldingen heter det at Norge i dag har verdens reneste batterier i kraftselskapenes vannmagasiner. Her ligger den elektriske energien bokstavelig talt og venter på å bli tappet, og den kan lagres gjennom lange perioder uten å miste verdi. Det er dette som danner bakgrunnen for det nyutviklede Kraftfondet. Haugaland Kraft vil lagre solenergien i Blåfalli-vassdragene ved Folgefonna.

– Solenergi tar stadig større markedsandeler i det internasjonale energimarkedet, og dersom utbyggingen av solenergi vokser med samme tempo i årene fremover, vil dette gradvis bli en dominerende energikilde. Der mange land faser ut forurensende kraftverk til fordel for solenergi for å nå sine klimamål, er Norge imidlertid i en særstilling med sin miljøvennlige vannkraft, påpeker Birkeland.

Det er kombinasjonen av tradisjonell vannkraft og ny teknologi for solenergi, som danner grunnlaget for Kraftfondet. Målet er å bidra til å optimalisere energiutvekslingen mellom vannkraft og solenergi, slik at både regnvær og solskinn utnyttes optimalt. Kraftfondet er utviklet for Norske Soltak, på grunnlag av samme teknologiske plattform som er brukt av aktører som blant annet Google, Nasa og Spotify. Midlene fra Innovasjon Norge, skal brukes til videreutvikling og testing i samarbeid med et utvalg av Norske Soltaks kunder og samarbeidspartnere.

– Kraftfondet vil øke lønnsomheten for installasjon av solpaneler og føre til bedre avkastning for de som investerer i egenprodusert solenergi, sier styreformann i Norske Soltak og daglig leder for Rogaland Elektro, Trond Randeberg.