Siste:

Karen Hesseberg

Anbefaler å avvikle KUF

Kulturvirksomheten i Haugesund er under lupen. På en pressekonferanse onsdag ble en rapport laget av Telemarksforskning lagt fram. Den anbefaler blant annet at KUF, Kultur- og festivalutvikling, legges ned til fordel for en egen kulturetat i kommunen.

HAUGESUND: Haugesund kommune har organisert store deler av kulturvirksomheten sin gjennom det kommunale foretaket Kultur- og festivalutvikling. I rapporten, som ble bestilt av rådmann og ordfører i høst, blir KUF foreslått lagt ned. 

– Jeg ser positivt på de endringene som er foreslått. Det at vi kan få en egen sektor i kommunen som heter kultur, tror jeg vil føre til at det blir mer engasjement for kultur blant politikerne, sier Hege Østensjø, styreleder i Kultur- og festivalutvikling.

Telemarksforskning viser til at KUF på mange måter har fungert bra for de institusjonene som nå er innenfor foretaket, – festivaler, bydelshusene, kulturhuset, biblioteket og kinoen. Forskerne trekker blant annet fram at foretaket har hatt en effektiv og ubyråkratisk forvaltning av enhetene. De mener likevel at denne modellen er lite egnet som organisasjonsmodell for den samlede kulturaktiviteten i en kommune. 

– Det som har vært litt problematisk er å få alle med. Kulturen har kanskje ikke vært så samlende i Haugesund. Kulturskolen for eksempel har vært for seg selv under oppvekst, sier styrelederen.

Omorganisering vil gi et bedre kulturliv

Telemarksforsknings konklusjoner ble lagt fram på en pressekonferanse på Billedgalleriet onsdag ettermiddag.

– Dagens ordning gir et A- og B-lag.

– Omorganisering vil gi et bedre kommunalt kulturliv i Haugesund.

– Vi mener Haugesund vil få et bedre kulturliv samlet sett gjennom en tradisjonell kommunal kulturenhet, ikke minst kan dette øke det politiske engasjementet.

Bydelshusene

Telemarksforskning anbefaler at bydelshusene, – Gamle Slaktehuset, Bleikemyr og Hemmingstad legges under kommunal administrasjon med en felles leder.

– Jeg tror de har kjent på litt engstelse når vi skal gå i gang med en ny organisering, og at de er redde for å falle utenfor. Men slik jeg har fått tilbakemeldinger fra dem nå, så ser de positivt på organiseringen, sier Østensjø.

Det blir også endringer i styret i KUF. Østensjø trer av som styreleder til sommeren, og etterfølges av Anne Engedal.

Få med deg mer fra rapporten i videovinduet over.