barnehage__barn___217311c

Inviterer 40 barnehageledere til HMS-konferanse

HMS: Hvordan er det å være barnehageansatt og senior? Det er en av problemstillingene 40 ledere får vite mer om under den årlige HMS-konferansen for barnehageledere.

Konferansen arrangeres av fysioterapeut og HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenestene Vest, Mona Woll Håland, og samler barnehageledere fra Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Stord.

– I år kommer blant annet Kari Østerud. Hun er direktør i Senter for seniorpolitikk ved Universitetet i Oslo, der hun jobber i det daglige med samfunnspåvirkning, mediekontakt, kurs, foredrag, rådgivning, nettverksarbeid og forskningsformidling; og for god seniorpolitikk i arbeidslivet. Som direktør i Senter for seniorpolitikk er hun spesielt opptatt av å synliggjøre at seniorene er en verdifull ressurs for både samfunns- og arbeidsliv, skriver Woll Håland i en pressemelding.

Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet

Psykolog Bjarte Stubbhaug er også blant foreleserne . Han skal foreleser om stressmestring i barnehagesektor.