venstre

Venstre øker kampen mot plast i havet

POLITIKK: Venstres landsmøte gikk i helgen av stabelen i Jessheim. Hovedtema på årets landsmøte var «Teknologi – fantastiske muligheter og store utfordringer».

Salg av lettere narkotiske stoffer

Saken som fikk mest fokus inn mot Venstres landsmøte var om de skulle vurdere å tillate salg av lettere narkotiske stoffer over disk. Det ble nedstemt med et knapt flertall. Varaordfører i Haugesund, May Britt Vihovde, stemte mot, mens Bjørn Gunnar Husby, leder for Haugesund Venstre, stemte for.

Tiltak for å minske plast i havet

Det de derimot begge var enige i og stemte for er at Venstre vil øke innsatsen mot plast i havet.

– Det er svært viktig å jobbe mot plast i havet, også mikroplast, da vi risikerer at dette ender opp i vårt eget drikkevann eller i blåskjell, krabber og fisk langs kysten. I løpet av det siste året har Venstre fått til en dobling i statsbudsjettet for kampen mot plast i havet, fra 100 til 200 millioner kroner. Nå vil Venstre sitt landsmøte utvide satsinga med mange nye mottak for plastsøppel fra hav og strender, hvor både profesjonelle og frivillige søppelplukkere skal kunne levere plasten gratis til disse mottakene, skriver Bjørn Gunnar Husby i en pressemelding til Hnytt.

Flere tiltak for å bekjempe plast på avveie ble i helgen vedtatt.

– Mye av plasten stammer fra matbransjen, og derfor ble det vedtatt at man skal inngå en forpliktende avtale med relevante bransjer for å redusere unødvendig plastforbruk og engangsartikler etter modell fra matsvinn, skriver han.

Fra straff til hjelp

Også innen rusmisbruk vedtok Venstres landsmøte flere nye saker. De har blant annet fått gjennomslag i regjeringsplattformen at de skal flytte ressurser fra straff til hjelp.

– Venstre vil at tunge rusmidler blir mer tilgjengeliggjort via resept eller legebehandling. De vil ha et program for utdeling av sprøyter i fengslene, samt innføre forsøk med heroinassistert behandling i helsesektoren, skriver lederen for Haugesund Venstre.

Landsmøtet vedtok også i sin rusomsorg-uttalelse at partiet vil utvikle reguleringstiltak som kan avdekke og forhindre tidlig debut med rusmidler. I tillegg ble det vedtatt at en skal styrke tilbudet til barn og rusmiddelavhengige.