SKUFFET: Daglig leder i Kirkens Bymisjon, Arne Valen, reagerer på Haugesund-ordførerens ordbruk.
SKUFFET: Daglig leder i Kirkens Bymisjon, Arne Valen, reagerer på Haugesund-ordførerens ordbruk.

Arne Valen: – Taktløst av ordføreren

Reagerer på Arne-Christian Mohns (Ap) uttalelse om nazi-flygeblader.

HAUGESUND: Den nordiske motstandsbevegelsen deler ut flygeblader i Haugesund. Byens ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) kunne i går kveld fortelle til Haugesunds Avis at han har lite til overs for budskapet som nå spres i kommunen.

– Jeg synes ikke det er greit. Samtidig har vi ytringsfrihet. Skal vi være en urban by, må vi tåle at det finnes ekstreme meninger, at det finnes fattige som tigger i gatene, og at enkelte driver med rus. Men i alle disse tilfellene må vi gjøre det vi kan for minimere omfanget, uttalte han til avisen.

– Det forsterker et stigma

Det får daglig leder i Kirkens Bymisjon, Arne Valen, til å reagere. Han mener utsagnet til Haugesund-ordføreren viser mangel på takt og tone.

– Å sammenligne rekruttering til høyreekstreme miljøer med at fattige tigger i gatene og at enkelte driver med rus, er ikke bra. Jeg synes denne koblingen var taktløs av ordføreren. Hvorfor sa han ikke at vi må tåle at vi har tusenvis av overvektige personer i samfunnet? Det er ikke ønskelig det heller, sier han til Hnytt. 

Valen forteller videre at han synes uttalelsen gir et inntrykk av at tiggere og rusavhengige er uønsket i samfunnet.

–  Det forsterker et stigma til to allerede stigmatiserte grupper. Ordføreren har en posisjon der han ikke bør signalisere slike holdninger. Dette forsterkes med sammenligningen av høyreekstreme som er kjent for gradering av mennesker og rasistiske holdninger.  

Mohn slår tilbake mot kritikken

Ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn, er ikke enig i Valens kritikk. Mohn forteller til Hnytt at han aldri har sammenlignet rekruttering til høyreekstreme miljøer med tiggere eller rusmisbrukere i gatene.

– Det er ingen kobling, men kun en oppramsing med eksempler på hva folk reagerer på. I en urban by vil publikum klage på ekstreme holdninger, samtidig som de også reagerer på tiggere og misbrukere i gaten. Alle disse tingene er noe vi ønsker å ha minst mulig av, men vi må akseptere at de er der.

Selv om Haugesund-ordføreren på ingen måte liker at NMR-flygebladene spres på Haugalandet, er han klinkende klar på at vi har ytringsfrihet.

– Alle må få lov til å si sine meninger, både ytre høyre og ytre venstre, selv om vi ikke ønsker for mye av det ekstreme. Samtidig må en også ta høyde for at når en skriver om flygebladene i avisen, vil dette bidra til å øke rekrutteringen på Haugalandet, sier Arne-Christian Mohn.