F.v Egil Severeide, Anne Grete Sandtorv, Magne Rommetveit og Karoline Eldøy.
F.v Egil Severeide, Anne Grete Sandtorv, Magne Rommetveit og Karoline Eldøy.

Stortingspolitikerne positive til satsing på havvindmøller utenfor Utsira

Vestlandsalliansen vil ha en egen forskningspark for havvindmøller utenfor Utsira. Tirsdag var de på frierferd på Stortinget.

FORNYBAR: De fire næringsforeningene mellom Stavanger og Bergen inviterte tirsdag politikerne på Rogaland- og Hordalandbenken på Stortinget til samtaler om de viktigste utfordringene for Vestlandet. Her benyttet de også anledningen til å snakke varmt om å etablere en forskningspark for havvindmøller.

Ingen steder bedre egnet

– Jeg føler møte var veldig nyttig og vi fikk god respons. Signalene vi fikk i da er at politikerne ønsker å få til dette. Spørsmålet er heller på hvilken måte vi skal få dette til. Mitt inntrykk er at det er stor politisk vilje til å få til en demonstrasjonspark for vindmøller, sier administrerende direktør i Næringsforeningen Haugalandet, Egil Severeide.

Planen er å få myndighetene til å sette av et havområde utenfor Utsira. Der kan industrien sette opp en eller flere vindmøller for testing av ny teknologi, design og effekten  av disse. Severeide mener verdien av en slik park utenfor kysten av Vestlandet vil være uvurderlig.

– Det er ingen regioner i Norge som er mer egnet enn Vestlandet. Langs hele kysten finnes det bedrifter som både har kompetansen og teknologien til å levere til denne bransjen. Samtidig har vi allerede infrastrukturen i form av havner og skip på plass. Vi er verdensledende inne olje- og gass og 95 prosent av denne kompetansen er overførbar til fornybarbransjen. Alt dette gjør regionen meget godt egnet til en slik etablering

Samtidig mener han eksportpotensialet er stort.

– Vi ser på denne demoparken som et «laboratorium» for uttesting av ny teknologi som kan eksporteres til områder som er for dype til tradisjonell havvindproduksjon. Dette er noe vår offshoreindustri vil kunne leve av i framtiden når olje- og gasseventyret går mot slutten, forklarer Severeide.

Flere bein

Han peker blant annet på store hjørnesteinsbedrifter som Aker Solutions, Kværner og Aibel som aktører som nå stadig oftere tenker fornybart. Severeide mener tilgangen til en forskningspark vil kunne styrke bedriftene ytterligere.

– Det vil gi bedriftene flere bein å stå på. Samtidig vil en slik park trolig føre oss enda nærmere en løsning på hvordan vi skal forsyne blant annet Johan Sverdrup-feltet med strøm, sier Severeide.

Det var imidlertid ikke bare en eventuell forskningspark for havvindmøller som sto på agendaen for dagens møte. For selv om Vestlandet variert har landsdelen likevel flere felles utfordringer.

– Vi tok også opp betydningen av en sammenhengende byggeperiode for Rogfast og Hordfast. En annen utfordring vi ser i fremtiden er fylkesinndelingen, der vi som næringsforeninger ønsker en samling av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, sier Severeide.