MYE ARBEID: På søre del av taket har det blitt lagt ny kobbertekking.
MYE ARBEID: På søre del av taket har det blitt lagt ny kobbertekking.

Store skader i taket på Haugesund rådhus

Hull i taket, fuktskader og råte. Nå må kanskje hele kobbertekkingen byttes ut.

HAUGESUND: Flere steder på kobbertekkingen har det blitt oppdaget hull og sprekker. Dette har medført fuktskader og råte i taket.

– I sør har vi nå fjernet den ødelagte kobbertekkingen, utbedret fukt- og råteskadene, for deretter å legge på ny kobbertekking, sier prosjektleder Oddbjørn Solli i Haugesund kommune til Haugesunds Avis som først omtalte saken. 

Vil ta mange år før taket blir grønt

Foreløpige observasjoner av hele takets tilstand tyder på at det kreves omfattende grep for å fikse problemet. Kommunens prosjektleder opplyser at det burde vært lagt ny kobber på hele taket.

– Men det er opp til rådmannen å bevilge penger i budsjettet. Det blir i tilfelle en stor jobb, sier Solli til avisen. 

Dersom det viser seg at også resten av kobbertekkingen på taket må byttes ut, vil rådhuset få et helt annet uttrykk enn det byens innbyggere er vant med. Ifølge Solli vil det gå flere år før det får den grønnfargen vi kjenner i dag.

Foto: Tor André Johannessen