Oslo  20180404.
Fra v. NHO leder Kristin Skogen Lund,  mekler Mats Wilhelm Ruland, Riksmekler Nils Dalseide, mekler Kine Steinsvik og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20180404. Fra v. NHO leder Kristin Skogen Lund, mekler Mats Wilhelm Ruland, Riksmekler Nils Dalseide, mekler Kine Steinsvik og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Enighet mellom NHO og LO – storstreik avverget

Hele 14 timer på overtid ble det klart at en landsomfattende storstreik er avverget etter at partene ble enige om en forhandlingsløsning.

-– Vi har hatt store og vanskelige tema på bordet, og jeg er glad for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag som samtlige LO-forbund stiller seg bak. Jeg er spesielt fornøyd med at vi har kommet i mål med kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Og vi har også fått på plass et slitertillegg, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO og Fellesforbundet har videre vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.

Det generelle lønnstillegget blir på én krone i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 1950 i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på 2,50 kroner i timen, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn.

Forhandlingene skal ha vært svært krevende og det så lenge ut til at det skulle bli streik. Hvis partene hadde brutt uten enighet ville 35.000 arbeidstakere gått ut i streik.

– Vi har arbeidet over flere dager og videre utover natten og fram til nå, og på basis av partenes vilje til å samarbeide og lete etter løsninger på til dels kraftig motstridende interesser, lyktes å komme fram til et grunnlag for at jeg har lagt fram et forslag som begge parter har anbefalt. Det går nå til uravstemning, sa riksmekler Nils Dalseide på en pressekonferanse like før klokken15.30 søndag ettermiddag.