Siste:

Arkivfoto

Store mengder fisk døde på anlegget i Fjæra

Marine Harvest mistet uvanlig store mengder smolt ved settefiskanlegget i Fjæra i mars. De vet ennå ikke årsaken til massedøden.

Smolt, unger av anadrome laksefisk som er klare for utvandring fra ferskvann til saltvann. De er 1–6 år gamle, har en lengde på 12–20 cm og er sølvblanke.

Smolten har før utvandringen gjennomgått en fysiologisk tilpasning til det å tåle saltvann (smoltifisering). Samtidig endres atferden slik at smolten stimer og svømmer med strømmen. Unger som ikke er smolt, er aggressive og holder posisjonen i elven, dvs. svømmer mot strømmen.

Kilde: Store Norske Leksikon

ETNE:  Nå jobber Marine Harvest for å finne ut hva som førte til at fiskene døde.

– Selskapet jobber nå med Mattilsynet, leverandører og våre RAS-eksperter for å finne ut hva som har hendt, sier kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland, til iLaks.no.

Han kan ennå ikke si noe eksakt om mengden fisk som døde.

 – Vi er ikke oppe i 500 tonn, men det er dessverre unormalt store mengder fisk.

Det er ikke første gang Marine Harvest mister fisk på settefiskanlegget i Fjæra. I mars 2017 varslet de Mattilsynet om høy dødelighet og sykdom ved anlegget. Da var det yngel som var smittet av bakterien Yersinia ruckeri.