Siste:

HYDRO: Teknologipiloten på Hydro, Karmøy.
HYDRO: Teknologipiloten på Hydro, Karmøy.
Arkivfoto

Industribedriftene leverte vekst på 25 prosent

Industribedriftene i Nord-Rogaland og Sunnhordland kan vise til en vekst en vekst i omsetning på 25% de fire siste månedene i 2017.

NÆRINGSLIV: Tveit Næringsbarometer for tredje tertial 2017 viser for alle bransjer, at andelen bedrifter i hele utvalget som har høyere omsetning sammenlignet med samme periode i fjor er styrket. Veksten i omsetning i gjennomsnitt fra samme periode i fjor er på 4 %.

Det er industribedriftene i utvalget som i hovedsak bidro til det positive snittet.

– De hadde en vekst i omsetning på sterke 25%, og en andel på 71% av bedriftene som økte omsetningen, viser Kjell Larsen, leder for bedriftsrådgivningen ved Tveit Regnskap, til i en pressemelding. 

Andelen bedrifter som har positive resultater har økt marginalt. Det er flere bedrifter som har styrket enn svekket resultatene sine sammenlignet med samme periode i 2016. Driftsresultater samlet som andel av inntekter er stabilt sammenlignet med samme periode i 2016.

Bygg- og anleggsvirksomhet

Bransjen hadde fin vekst i gjennomsnittlig omsetning. Samtidig reduserte 57 % av bedriftene omsetningen. Dette kan indikere at de større gjør det bedre enn de små.

Andelen bedrifter med positive resultater har falt noe. Hele 57% leverte svakere resultater sammenlignet med samme periode i 2016.

Varehandel

Det er marginalt flere bedrifter som øker heller enn å redusere omsetningen sammenlignet med samme periode i 2016. Omsetning i kroner i gjennomsnitt holder seg rimelig stabilt.

Resultatutviklingen i bransjen ser ut til å være rimelig stabil. Det er omtrent like mange som styrker som svekker sine resultater, viser tall fra næringsbarometeret.