tc5f8c5e

Seks bilførere kjørte farlig i dag

Godt over 40 år etter at det ble påbudt å kjøre med bilbelte i Norge, er det fremdeles en hel del som kjører uten. I dag ble seks av dem stoppet i kontroll i Haugesund.

HAUGESUND: Fire ansatte fra Statens vegvesen stoppet 690 bilførere i dag, og sjekket både bil og fører for eventuelle mangler. Seks av førerne manglet bilbelte, ni av bilene fikk skriftlige mangler eller ble avskiltet, mens tre andre biler fikk bruksforbud. I tillegg fikk tre bilførere gebyr for å ha kjørt uten vognkort. En bilfører ble ilagt gebyr for å ha kjørt uten å ha med førerkortet.

– Det er for mange som unnlater å bruke bilbelte under kjøring. Dette er det viktigste og enkleste utstyret som finnes i kjøretøyet for å unngå eller redusere faren for alvorlige skader i en eventuell ulykke, sier kontrollansvarlig hos Statens vegvesen, Sigbjørn Eltervåg.

Han minner også om at bilen må holdes snøfri også på taket.

– Det må også påses at kjøretøyet er snøfritt på taket, slik at en unngår «ras» frem til frontruten ved kraftig nedbremsing.