Siste:

Haugaland Vgs.

Haugaland vgs har kjempet for IKT-linja – i dag fikk de gjennomslag

Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at Norge får nok fagarbeidere i framtiden, og flinke fagarbeidere som har den kompetansen arbeidslivet trenger.

UTDANNING: I dag la kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fram den nye strukturen for yrkesfagutdanningen som skal gjelde fra 2020. Det blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006.

Ifølge en statistikk fra Statistisk sentralbyrå vil Norge mangle over 90.000 fagarbeidere i 2035. Mange bedrifter mangler faglært arbeidskraft, og det vises også at mange yrkesfagelever ikke har nok kunnskap i faget de skal jobbe med når de kommer ut i lære, og at næringslivet ikke får arbeidstakere med kompetansen de trenger.

Ønsket egen linje

I følge den opprinnelige planen skulle IKT-linjen bli en del av elektrolinjen, men det ble i dag forandret etter klager fra de involverte.

– Vi har kjempet for denne saken etter forslaget om å legge IKT-Servicefag under elektro. Vi ønsket et eget to-årig løp for IKT-elevene på yrkesfaglig nivå. Så det som har skjedd siden mai er at vi har hatt en enorm mobilisering av hele IKT-sektoren og skolesystemet for å prøve å få en helt egen linje på to år. Det har vi fått gjennom, og vi er superfornøyde med det, sier IKT-lærer på Haugaland Videregående skole, Arne Håland.

Roser de for engasjementet

Aleksander Stokkebø er en norsk politiker for Høyre som er medlem av stortingets utdannings-og forskningskomite. Han har vært med på diskusjonene som har gjort at IKT-linjen i dag fikk gjennomslag.

– Vi har fått noen veldig tydelige tilbakemeldinger fra elever, lærere og skoleledelse ved Haugaland videregående skole. De har hatt utrolig gode argumenter, og jeg vil spesielt trekke frem eleven Daniel Stensland som går IKT-linjen på Haugaland nå. Han har vært veldig aktiv i media, sendt brev og vært veldig på ovenfor oss stortingsrepresentanter med å gi uttrykk for behovet. Det har virkelig gjort inntrykk, og både han og skolen har fremstått på en god måte som gjør at Haugaland lokalt har fått gjennomslag nasjonalt, sier Stokkebø.

En gledens dag

Han fortsetter med å si at dette er en gledens dag for Haugaland, for næringslivet og ikke minst for Norge.

– Verden blir mer digital og opplæringen blir også derfor mer praktisk relevant og yrkesrettet. Vi trenger flere som både kan være gode brukere og utviklere av fremtidens teknologi. Hvis Norge skal ha en lederrolle i verden så må vi satse og det at vi innfører IKT som et eget program er en viktig del av det. Dette er et viktig skritt mot en mer relevant praktisk og yrkesrettet opplæring som samsvarer med behovet til næringslivet og som øker sjansen for en god arbeidsplass og opplæring fra elevene.

Et viktig steg i riktig retning

Han poengterer at dette er et viktig skritt mot en mer relevant praktisk og yrkesrettet opplæring som samsvarer med behovet til næringslivet, og som øker sjansen for en god arbeidsplass og opplæring fra elevene.

Stokkebø har i dag vært på skolen for å besøke elevene.

– De er veldig, veldig glad, og det ble godt mottatt fra elevene. Jeg vil rose både skolen og næringslivet for at de har vært så tydlige på behov og etterspørsel, sier han.

Enorm respons

Etter høringen UDIR la ut i mai kom det enorm respons fra IKT-sektoren mot forslaget og for å lage linjen til et to-årig løp.

– Konklusjonen til departementet er at bransjen, næringslivet og skolesystemet er så tydlige i sine svar at de har lyttet, så i dag kom den flotte beskjeden om at det blir et nytt programområdet med IKT og medieproduksjon. Det vil si at elevene som går ut av tiendeklasse kan starte allerede da, og får to år skole samt to år lære, slik at de får mer kompetanse før de skal ut i arbeidslivet, sier IKT-læreren på Haugaland videregående skole fornøyd.

– Vi er veldig fornøyde

– Vi har fått et skikkelig løft, noe som er veldig positivt. Elevene er superfornøyd og det er jeg også. Da kunnskapsministeren Sanner nevnte IKT under pressekonferansen kom det jubel fra salen. I dag har vi en Facebook-gruppe bestående av 250 bedrifter, skoler og enkeltpersoner som er veldig fornøyde, sier Håland.