140807-500x500

80 millioner i pluss for Haugesund Sparebank

FINANS: Når bankåret var over viste resultatet til Haugesund Sparebank pluss i regnskapet. Resultatet før skatt for 2017 utgjør 80,6 millioner kroner. Resultatet etter skatt er på 60,9 millioner kroner. Banken foreslår at tre millioner kroner av dette settes av til bankens gavefond, samt at åtte mill kroner settes av som avkastning til egenkapitalbeviseierne, der 63 millioner kroner er foreslått som utbytte, skriver banken i en pressemelding.

Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av 2017 på 10.148 millioner kroner. Dette er en økning på 594,3 millioner kroner eller 6,22 prosent det siste året. Bankens forvaltningskapital, inkludert overførte lån til bankens boligkredittselskap, endte på 11.788 millioner kroner ved årsskiftet.

Bankens rene kjernekapital er nå styrket til 17,56 prosent mens den ansvarlige kapitalen er på 21,69 prosent.

– Bankens resultat og utvikling bidrar til å opprettholde bankens forretningsidé om å være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring til beste for kundene, eiere og ansatte, samt at banken skal kunne bidra til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Bankens visjon, «Lokal, nær og personlig», har stor betydning i bankens daglige virksomhet og strategiske planlegging, skriver banken i meldingen.

Banken har hatt et godt år i 2017, med et godt resultat og bra vekst. Et tilfredsstillende resultat og bra vekst, gir Haugesund Sparebank de beste forutsetninger for årene framover, opplyser administrerende banksjef, Bente Haraldson Syre i pressemeldingen.

49,9 millioner kroner av årsresultatet bidrar til en styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning. Bankens brutto utlånsøkning, inkludert overførte lån til boligkredittselskap, er på fire prosent, mens innskuddsøkningen er på 6,2 prosent.

 Haugesund Sparebank fikk i fjor 2.242 nye kunder. I 2017 betalte banken nærmere 10 millioner kroner i sponsorstøtte i forbindelse med samarbeidsavtaler med cirka 150 foreninger og lag i bankens markedsområde. Det ble også utbetalt 1 millioner kroner fra bankens gavefond til allmennyttige formål.

  I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund. Banken har hatt et godt år i 2017, med et godt resultat og bra vekst. Det gir Haugesund Sparebank de beste forutsetninger for årene framover, uttaler administrerende banksjef Bente Haraldson Syre.

Banken har i dag hovedkontoret i Haugesund og avdelinger i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord.