Siste:

Arkivfoto: Wilsonship.no

Wilson bruker 40 millioner på to nye skip

Det Kristian Eidesvik-kontrollerte rederiet har langsiktig tro på markedet.

NÆRINGSLIV: Wilson har inngått avtale med det kinesiske verftet Wuxue Janda Shipbuilding Co om bygging av to bulkskip på 2 600 dødvekttonn. Det kommer frem i en børsmelding mandag.

– Nybyggingskontrakten underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet, heter det i børsmeldingen.

Det bergensbaserte rederiet er heleid av Caiano og Kristian Eidesvik. De to nye skipene skal være levert i løpet av 2019, og vil ha en kostpris på fire millioner per skip. Det tilsvarer 38, 5 millioner norske kroner.