Arkivfoto
Arkivfoto

Nå blir det dyrere å ta bussen

Kolumbus setter opp prisene på periodebillettene.

TRANSPORT: Fylkestinget har bestemt seg for å gjøre flere takstendringer for Kolumbus gjeldende fra og med 1. januar 2018. Prisen på enkeltbilletten og 24-timersbilletten forblir uendret, men periodebillettene øker slik:

  • 7-dagersbilletten øker med ti kroner for voksne (280) og fem kroner for barn/student/honnør (140)
  • 30-dagersbilletten øker med 20 kroner for voksne (720) og 10 kroner for barn/student/honnør (360)
  • 365-dagersbilletten øker med 200 kroner for voksne (7 200) og 100 kroner for barn/student/honnør (3 600)

Er du 22 år, går du nå som ungdom

Kolumbus melder også på sine nettsider at 30-dagersbillett nærsone Haugesund utgår, og at ungdomsbillettens øvre aldersgrense øker fra 20 til 22 år.