Teknisk sjef i Odda kommune, Anton Langeland
Teknisk sjef i Odda kommune, Anton Langeland

– Vi er ikke like bekymret lenger

Teknisk sjef i Odda kommune, Anton Langeland kan senke skuldrene noe. Værprognosene for Odda har foreløpig ikke slått til.

FLOMVARSEL: Hele Odda kommune har vært i høy beredskap helt siden Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) hevet flom- og skredfaren til oransje nivå som følge av mye nedbør og høye temperaturer. Kombinasjonen er svært skadelig og fører ofte med seg store ødeleggelser. Foreløpig har imidlertid ikke prognosen slått til.

– Det ser foreløpig bra ut. Temperaturene er lavere enn meldt og foreløpig har vi ikke fått like mye nedbør som vente. Dette har gitt mindre snøsmelting og har virket svært positivt på farenivået, sier Langeland.

Middels flom

Siste måling fra NVE viser at vannføringen i elva Opo er på 51 kubikk per sekund. Til sammenligning er vannføringen ved en fem-årsflom 350 kubikk per sekund. Under storflommen i 2014 ble det målt 773 kubikk per sekund, altså over ti ganger så mye som nå.

– De siste prognosene viser at nivået i elva trolig vil stige til 300 kubikk per sekund i løpet av torsdagen, altså på nivå med en middels flom. Enkelte eiendommer rundt Sandvinvatnet vil kunne bli rammet, sier Langeland.

Både i Rogaland og Hordaland har det regnet stort sett kontinuerlig gjennom natten. Mest utsatt er imidlertid indre strøk. Flere steder har det falt opp mot 200 millimeter nedbør. Langeland forteller at Odda kommune har vært godt forberedt.

Har sikret elva

– Vi har sjekket avløp og kommunale kummer. I tillegg har vi vært bevisst på å informere innbyggerne om tiltak som de kan gjøre for å forebygge. Samtidig har vi hatt høyere beredskap og flere mennesker enn vanlig på jobb, sier Langeland.

Da elva Opo rant over sine bredder i 2014 skapte det enorme ødeleggelser. Flere ble hjemløse da boligene deres bel tatt av de frådende vannmassene. De siste årene har det imidlertid blitt gjennomført sikringstiltak langs Opo. Vassdraget tåler dermed høyrer vannføring.

I utgangspunktet skal Opo nå tåle vannmengder som er høyere enn det de var i 2014. Dette er vi langt unna nå, sier Langeland.