IMG_9348

Ønsker å redusere eiendomsskatten i sentrum

Posisjonspartiene ønsker å redusere eiendomsskatten for butikker og næringseiendommer innen for sentrumssonen i Haugesund sentrum.

Forslaget var bare et av hele 27 tekstforslag som ble lagt frem av posisjonspartiene under formannskapets budsjettbehandling i Haugesund.

Flere steder i Haugesund sentrum står nærings- og butikklokaler tomme. På lik linje med innbyggerne må næringsdrivende også betale eiendomsskatt på sine eiendommer. Det mener mange er fordyrende og gir urimelige konkurranseforhold. Da varehandelsrapporten til Sparebanken 1 Sr-bank ble lagt frem tidligere i høst viste den tydelige tegn på at stadig mer av handelen foregår utenfor Haugesund sentrum.

– Vi ser at Haugesund sentrum sliter, og ønsker å gjøre noe med dette. Nå ber vi Rådmannen se på om det er mulig å redusere eiendomsskatten for denne typen eiendommer i sentrumssonen. Vi vet at dette også blir diskutert i andre byer, sier ordfører i Haugesund, Arne Christian Mohn (Ap).