Siste:

GJØR FELLES SAK: Regionsjef Reidar Retterholt (t.v.) og fylkesleder Herman Berg i Norsk Lastebileier- Forbund sammen med HN-direktør Egil Severeide.
GJØR FELLES SAK: Regionsjef Reidar Retterholt (t.v.) og fylkesleder Herman Berg i Norsk Lastebileier- Forbund sammen med HN-direktør Egil Severeide.

Krever lettelser i bomsatsene

Næringsforeningen og lastebileierne i fylket gjør felles sak; økningen i bompengesatsene for tyngre kjøretøyer er urimelig høy og må revurderes.

HAUGESUND: Om den nye Haugalandspakken blir vedtatt og nye takster innføres vil prisen på passeringen for en lastebil stige med 314 prosent.

– Det er en uholdbar økning for en næring som sliter med små marginer, sier HN-direktør Egil Severeide og Herman Berg, fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund i Rogaland til hninfo.no.

I dagens Haugalandspakke foreslås det også å fjerne taket på 75 passeringer per måned og ta bort timesregelen for tyngre kjøretøyer. Dette ble etter sterke protester fra næringen tatt bort under behandlingen av bompengepakken for Nord-Jæren.

– Det er helt naturlig å gjøre det samme i nordfylket, sier de to. Denne takstøkningen skaper uforutsigbare og økte kostnader for tyngre kjøretøyer. Mange har inngått kontrakter om kjøring på fra tre til fem år, og en kostnadsøkning i slike størrelser får utilsiktede konsekvenser, sier Berg og Severeide.

Lederen i samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune, Arne Bergsvåg forstår transportnæringen og ser kravet fra nordfylket om passeringstak og innføring av timesregelen som helt berettiget.

– Det er ingenting som tilsier at det skal være forskjellsbehandling her, sier Bergsvåg til hninfo.no

Han er bekymret for at det har tatt så lang tid å få revideringen av Haugalandspakken behandlet i departementet.

– Alt er klart både fra Haugalandet og fylket- nå må samferdselsministeren følge opp og få saken fram for Stortinget, sier Bergsvåg.